Wiosna 2024, nr 1

Zamów

446

Grudzień 1995

Pytania o polską szkołę

Nakład wyczerpany

Spis treści

Grudzień 1995

Od redakcji

5 Od redakcji

PISANE NA GORĄCO

8 Śmierć Icchaka Rabina i pokój Cezary Gawryś

10 Quebec: nacjonalizm czy patriotyzm terytorialny? Maria Łoś

12 Trzy różne „przepraszam” Zbigniew Nosowski

Pytania o polską szkołę

32 Kilka starych pytań o szkołę Anna Karoń-Ostrowska

36 Wszystko im można zarzucić... Marianna Szymusiak

48 Szkoły dla entuzjastów Elżbieta Malicka

54 Wspomnienia wiejskiej nauczycielki Dorota Cieślik

62 Z dziennika katechety Waldemar Batura

73 Ksiądz-katecheta w szkole Marek Grubka OP

80 Konkurs „Więzi”: Moje lekcje religii

81 Wołanie o mistrza – rozmowa ks. Janusz Tarnowski, Elżbieta Osewska, Tomasz Ochinowski

96 Czytylko puste ściany?
Wokół bawarskiego sporu o krzyże ks. Henryk Seweryniak

112 Wiersze Kazimierz Nowosielski

115 Janeczka. Wspomnienie o prof. Janinie Zakrzewskiej (1928-1995) Hanna Suchocka

121 Jeden świat, jeden mózg
Metakenoza Piotr Wojciechowski

125 Wybór Rosji Marek Menkiszak

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

136 Kryptonim „Wintermarsch” Maciej Podbielkowski

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

149 Aleksander Łukaszenko – banalność sowieckiego przypadku Tomasz Grodzki

156 Naród Aleksandra Łukaszenki Walery Jeworowski

162 Kronika białoruska Michał Kurkiewicz

167 Uwaga na Wschód
Wypominki ruskie Bohdan Skaradziński

PEJZAŻ KULTURALNY

171 Zapiski festiwalowe Gdynia '95 Katarzyna Jabłońska

180 Konterfekt z rodowodem Marzenna Guzowska

183 Ze straconego pokolenia Wojciech Skrodzki

NAD KSIĄŻKAMI

186 Dwa koty i komunizm Mirosław A. Supruniuk

192 O społecznej glebie cudu nad Wisłą Bohdan Skaradziński

200 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

206 Odzyskać siłę proroczą Jacek Borkowicz

210 Jules Isaac i jego „nauczanie pogardy” Grzegorz Ignatowski

215 Europejska Akademia Letnia Edmund Szakalicki

219 Zmarli

223 Jednego potrzeba
O uchyleniu przykazania Bożego Anna

224 Zapiski z opóźnieniem: Prawdziwe bajki z dobrym końcem Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

228 Józefa Wróblewska