Wiosna 2024, nr 1

Zamów

437

Marzec 1995

Jedna czy wiele racji stanu?

Nakład wyczerpany

Spis treści

Marzec 1995

PISANE NA GORĄCO

3 Auschwitz a Europa Stefan Wilkanowicz

5 Media etyczne? Zbigniew Nosowski

7 Rosyjskie interesy Jacek Borkowicz

Jedna czy wiele racji stanu?

9 Jedna czy wiele racji stanu? – dyskusja Artur Hajnicz, Piotr Naimski, Jerzy Marek Nowakowski

22 Polska w obecnej polityce rosyjskiej Marek Menkiszak

32 Niebo nad Kazachstanem Stanisław Zapaśnik

49 Moje serce jest w Azji - rozmowa bp Jan Paweł Lenga, Więź

60 Co czeka Polaków w Kazachstanie Franciszek Bogusławski

64 Nie tęsknię z aPolską Janina Dłużewska

67 Księża polscy w Kazachstanie po II wojnie światowej Roman Dzwonkowski SAC

87 CZYTAJĄC KSIĄŻKĘ PAPIEŻA:

87 Drogowskaz abp Marian Jaworski

99 Wiersze Bolesław Taborski

102 Polski ekumenizm okolicznościowy ks. Henryk Paprocki

107 Minęło dopiero trzydzieści lat ks. Jerzy Stahl

113 Realistyczny optymizm ks. Michał Czajkowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

118 Rozmowa kard. Stefana Wyszyńskiego z Władysławem Gomułką z 26 kwietnia 1963 roku - część I

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

149 Kronika słowacka Andrzej Grajewski

156 Uwaga na Wschód
Szyfrówka z Maisons-Laffitte Bohdan Skaradziński

PEJZAŻ KULTURALNY

161 Gdy Polska jest wyborem Marzenna Guzowska

164 Warszawskie spotkania teatralne '95 Grzegorz Z. Janikowski

170 Zobaczyć, co jest za horyzontem Katarzyna Jabłońska

172 Rodziński Małgorzata Kitowska-Łysiak

NAD KSIĄŻKAMI

174 Obraz XX wieku? Jacek Kochanowicz, Andrzej Friszke

185 Fenomen Rewolucji Rosyjskiej Leszek Jaśkiewicz

189 Starzec – człowiek Ducha Ireneusz Cieślik

192 Szczurowisko Tomasz Sobeczko

FAKTY I KOMENTARZE

197 Deschner w walce z Kościołem Stanisława Grabska

198 Modlitwa za Żydów w Wielki Piątek Grzegorz Ignatowski

200 Z kart Polonii australijskiej Krystyna Łopuszyńska

204 Zmarli

208 Jednego potrzeba
O świetle ciała Anna

209 Zapiski z opóźnieniem: Pierwszy miesiąc roku Wiktor Woroszylski