Wiosna 2024, nr 1

Zamów

434

Grudzień 1994

Pieniądze, wolność, władza.Teologia małżeństwa

Nakład wyczerpany

Spis treści

Grudzień 1994

PISANE NA GORĄCO

5 Świadectwo chrześcijanina Stefan Frankiewicz

7 Kościół postkomunistyczny Zbigniew Nosowski

8 Zmiana na gorsze Tomasz Wiścicki

10 Polska nierządem stoi? Jacek Borkowicz

Pieniądze, wolność, władza.
Teologia małżeństwa

13 Pieniądze, wolność, władza Iwona D. Bartczak

20 Ustrój gospodarczy w konstytucji Hanna Suchocka

31 Teologia małżeństwa wciąż dojrzewa
–rozmowa ks. Andrzej Santorski, Zbigniew Nosowski

45 Pobrali się i żyli długo i szczęśliwie Anna i Krzysztof Łoskotowie

51 Modlitwy małżonków Renee Bartkowski

58 Edukacja seksualna w poszukiwaniu wartości Andrzej Najmiec

68 Jak zostałem ojcem Józef Puciłowski OP

71 „Kolęda”w warszawskiej parafii Marek Pieńkowski OP

84 Zrozumieć człowieka w psychoterapii Krzysztof Jedliński

89 Wiersze Robert Swaczyński

91 Jabłka Cezanne'a i martwe natury Chardina Magdalena Ujma

101 Wiersze Marta Kucharska

104 Rozmowa. Fotografia. Milczenie Witold Zalewski

115 Smutek moich wigilii Bohdan Królikowski

133 Z wizytą u luteran w Lipsku Michał Kaczmarek

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

121 Prasa podziemna stanu wojennego w Łodzi 1982-1987 Krystyna Śreniowska

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

130 Kronika niemiecka Wojciech Wieczorek

137 Uwaga na Wschód
Gry wojenne i pokojowe Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

141 „Odwagi”. Wokół wizyty Jana Pawła II w Zagrzebiu Andrzej Grajewski

NAD KSIĄŻKAMI

153 Co nowego w mariologii? Józef Majewski

159 Nad VI tomem Encyklopedii Katolickiej Stanisława Grabska

162 Dokumenty KOR-u Andrzej Friszke

167 Montalembert, czyli dwie nieszczęśliwe miłości Maria Dernałowicz

175 Na marginesie Mertona Piotr Krasucki

178 Buntownicy z „pochodzeniem” Marcin Kula

181 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

186 „Dzieciątko z Macon” - dziecko współczesnej kultury Piotr Eyoum

190 Thordvaldsen i Polacy Piotr Kopszak

194 Sacrum w plastyce - w Częstochowie Piotr Głowacki

199 Kościół w Nalibokach Iwona Kabzińska-Stawarz

204 Przeraźliwie nudna „Historia” Bohdan Skaradziński

209 Zmarli

211 Jednego potrzeba
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom Anna

212 Zapiski z opóźnieniem: J.B., R.R. i inni Wiktor Woroszylski