Wiosna 2024, nr 1

Zamów

431

Wrzesień 1994

Emigracja – ludzie i literatura

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wrzesień 1994

PISANE NA GORĄCO

3 Rocznica Wojciech Wieczorek, Andrzej Friszke

Emigracja – ludzie i literatura

7 Od gułagu do Neapolu. Rozmowa z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim

24 O Jerzym Giedroyciu Krzysztof Kopczyński

35 Uchodźcy późnej godziny Cezary Gawryś

67 Jak scalić literaturę powojenną
- dyskusja Włodzimierz Bolecki, Tomasz Burek, Tadeusz Drewnowski, Paweł Kądziela, Jacek Łukasiewicz

85 podzwonne literaturze „emigracyjnej” Maria Danilewicz Zielińska

85 Podzwonne literaturze „emigracyjnej” Maria Danilewicz Zielińska

92 Na linii czasu.
Szkic o twórczoci emigracyjnej Fardynanda Goetla Rafał Habielski

101 Dwa spotkania z Jerzym Stempowskim Bohdan Osadczuk

105 Odwiedziny u Antoniego, w pamięci Leszek Kołakowski

110 Kroniki londyńskie Antoni Słonimski

117 Fragment niedokończonej powieści Kazimierz Wierzyński

125 Wiersze Wacław Iwaniuk

127 Mickiewicz i Dante Stanisław Vincenz

136 „Wolność moim żywiołem”
-rozmowa dr Zbigniew Jagodziński, Paweł Kądziela

143 Wiersze Anna Frajlich

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

145 Refleksje emigranta. Z listów Adama Ciołkosza (1945-1950)

159 Sto osiem tomów jednego pisma, czyli „Zeszyty Historyczne” Andrzej Friszke

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

169 Kronika niemiecka Wojciech Wieczorek

173 Kronika słowacka Andrzej Grajewski

180 Uwaga na Wschód
Z impresji wakacyjnych Bohdan Skaradziński

NAD KSIĄŻKAMI

185 Listy i legenda Gombrowicza Stefania Kossowska

189 Za wschodnią granicą Iwona Kabzińska-Stawarz

193 Szczęście – zranione? Jerzy Stadnicki

197 „Jędrusie” PRL-u Bohdan Skaradziński

203 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

204 Australijski Hemar i nie tylko Krystyna Łopuszyńska

207 Rysunki z Moskwy Waldemar Deluga, Piotr Kopszak

209 Zmarli

212 Jednego potrzeba
O Królestwie Ojca Anna

213 Zapiski z opóźnieniem: Księgarnia i okolice Wiktor Woroszylski