Wiosna 2024, nr 1

Zamów

430

Sierpień 1994

Niepodległość wczoraj i dziś

Nakład wyczerpany

Spis treści

Sierpień 1994

PISANE NA GORĄCO

3 W siedem lat później Stefan Frankiewicz

5 Władza bez kontroli? Zbigniew Nosowski

6 Lustracja w MSZ Wojciech Wieczorek

8 Pożeganie z „Wolną Europą” Andrzej Friszke

Niepodległość wczoraj i dziś

10 Skończył się wiek XX.
- dyskusja Andrzej Friszke, Janusz Jankowiak, Andrzej Waśko, Wojciech Wieczorek, Jerzy Wocial

27 Wiersze Andrzej Szmidt

32 Z dzienników Wacław Borowy

44 Niepodległość wczoraj i dziś Jan Józef Szczepański

47 1918, 1944, 1989 Krystyna Kersten

59 Dla kogo niepodległa III Rzeczpospolita Inka Słodkowska, Jarosław Pawlak

75 Czym jest dziś dla mnie niepodległość (ankieta)

86 Pomiędzy realnym socjalizmem a europejskim kapitalizmem Jerzy Wilkin

95 Polaków kłopoty z demokracją Iwona D. Bartczak

100 Polskie życiorysy

100 Mściciel.
Rzecz o Jerzym Bartniku Piotr Komorowski

110 Dotrzeć aż do krańca, dalej niż wygnanie.
O Marii Nowak-Przygodzkiej Cezary Gawryś

120 Tadeusz Żenczykowski i jego książki Andrzej Friszke

134 Aleksander Kamiński o wojnie i wychowaniu Ryszard Wasita

140 Listy Aleksandra Kamińskiego do Antoniego Wasilewskiego 1956 -1958 Krzysztof Persak

151 Dom Tomasz Kochanowski

153 Sądu Bożego - ciąg dalszy? Wojciech Wieczorek

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

167 Poleskie opowieści Adam Hlebowicz

175 Kronika słowacka Andrzej Grajewski

182 Uwaga na Wschód
kraiński dzień dzisiejszy i przeszłość Bohdan Skaradziński

NAD KSIĄŻKAMI

186 Cios miłosierdzia? Bohdan Skaradziński

194 Miejsca postoju, czyli biografia urozmaicona Rafał Habielski

197 Pierwsza modernizacja Włodzimierz Mędrzecki

FAKTY I KOMENTARZE

202 Pieśń o Powstaniu Krystyna Łopuszyńska

205 Religia i konflikty Agnieszka Szwajkajzer

209 Sztuka śląska Piotr Kopszak

213 Zmarli

217 Jednego potrzeba
O Imieniu Ojca Anna

218 Zapiski z opóźnieniem: Witajcie w Starym Świecie Wiktor Woroszylski