Wiosna 2024, nr 1

Zamów

425

Marzec 1994

Zabrakło woli politycznej – prawnicy o rozliczeniu z komunizmem

Nakład wyczerpany

Spis treści

Marzec 1994

PISANE NA GORĄCO

3 Gdzie szacunek dla śmierci? Andrzej Friszke

4 Oswajanie narkotyków? Tomasz Wiścicki

5 Kapitalizm z ludzką twarzą? Iwona D. Bartczak

7 Dlaczego post? Wiesław Celiński

8 Czekanie na katechizm Zbigniew Nosowski

Zabrakło woli politycznej – prawnicy o rozliczeniu z komunizmem

9 Zabrakło woli politycznej. O rozliczeniu z komunistyczną przeszłością w świetle prawa - dyskusja Wojciech Łączkowski, Adam Strzembosz, Andrzej Zoll

22 Czy będziemy druga Ameryką? Andrzej Ociesa

34 Chrześcijańska inspiracja w życiu gospodarczym Aniela Dylus

50 Kościół-państwo: rozdział instytucji czy wolność religijna Robert A. Destro

55 Wiersze Jerzy Ficowski

58 Pielgrzym i pasterz. Spór o „orientacje” polskiej poezji czasu emigracji Janusz Kryszak

69 Wiersze Krzysztof Jeżewski

71 Liturgia w naszym życiu ks. Bogusław Nadolski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

78 Ruch protestu w marcu 1968 Andrzej Friszke

93 Główny Zarząd polityczny WP: Sprawozdanie z akcji propagandowo-spotjkaniowej na wsi... (dokończenie)

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

104 Kronika białoruska Paweł Kazanecki

110 Uwaga na Wschód
Fatalne „44” Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

116 Wiele można uratować - rozmowa kard. Henri Schwery, Cezary Gawryś

124 Ojciec Tomasz Agnieszka Kuryś

129 Kronika religijna

NAD KSIĄŻKAMI

134 Na marginesie raportów z byłej Jugosławii Bohdan Skaradziński

137 Tajne akta sekretnych spraw Andrzej Friszke

140 Hans Küng o zmartwychwstaniu Stanisława Grabska

147 W poszukiwaniu domu Aneta Mazur

153 Zapomniany sens „filozofii” Jerzy Gółkowski

156 Noty. Nagrody

163 Tajemnice niebieskich kryształków Anna Karoń-Ostrowska

FAKTY I KOMENTARZE

161 Pusto w środku Tomasz Wiścicki

164 Sekty – zagrożenie czy szansa Agnieszka Szwajkajzer

170 I Wschodni Salon Sztuki Małgorzata Kitowska-Łysiak

173 Zmarli

179 Jednego potrzeba
Przypowieść stworzenia – chemia Anna

180 Zapiski z opóźnieniem: Wspomnienia prawie z teraźniejszości Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

185 Pomordowani w Czortkowie Klara Szymczak

186 Pomoc medyczna biednym z Togo ks. Eugeniusz Śliwka

187 Święty Jerzy z czerwonym mieczem Michał Wojciechowski