Wiosna 2024, nr 1

Zamów

423

Styczeń 1994

Kościół, wolność Europa

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 1994

PISANE NA GORĄCO

3 Jezus na śmetniku Mira Jankowska

3 Dobry początek Zbigniew Nosowski

5 Społeczne = niepubliczne? Zbigniew Nosowski

Kościół, wolność Europa

6 KOŚCIÓŁ, WOLNOŚĆ, EUROPA

6 Kościół a społeczeństwo liberalne.
Od małżeństwa z rozsądku do małżeństwa z miłości Kard. Roger Etchegaray

14 Pomiędzy „już” a „jeszcze nie”
- rozmowa Richard Neuhaus, Tomasz Wiścicki

20 Kościół nie istnieje sam dla siebie.
Refleksje o przyszłości Kościoła w Europie kard. Basil Hume

40 Wolność a solidarność abp Henryk Józef Muszyński

44 Kościół drogą wolności Cezary Gawryś

61 Nieśmiała próba teologii wolności Marek Strzała

67 O teologii wolności nieco inaczej Stanisława Grabska

72 Wiersze Czesław Mirosław Szczepaniak

73 Święty Jerzy z czerwonym mieczem.
Antyreligijna propaganda w leninowskiej Rosji Artur Leinwand

87 Wiersze Jarosław Mikołajewski

Polemiki

89 Kilka pytań do lingwistów Gerard Siwek CSsR

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

98 Nowe dyrektorium ekumeniczne ks. Michał Czajkowski

107 Kronika religijna

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

118 Ułańskie lato. Wspomnienie jazdy polskiej roku 1920 Bohdan Królikowski

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

134 Przyszłość Kościoła katolickiego na Białorusi Adam Hlebowicz

139 Uwaga na Wschód
Cena pisania prawdy Bohdan Skaradziński

NAD KSIĄŻKAMI

145 Kościół, wolność, człowiek Piotr Krasucki

148 Wciąż nie wiadomo, co zrobić z wolnością Zbigniew Nosowski

154 Wyzwanie nie tylko dla chrześcijanina-kapitalisty Aniela Dylus

160 Prywatny przekład ekumeniczny Michał Wojciechowski

163 Dojrzewanie do piękna Maria Dernałowicz

169 Noty. Nagrody

FAKTY I KOMENTARZE

173 O Korczaku w Wiedniu Ryszard Wasita

177 Na drodze do pojednania ks. Zygfryd Glaeser

180 Krasnyk Małgorzata Kitowska-Łysiak

183 Zmarli

187 Jednego potrzeba
Znowu o Marii i Marcie Anna

188 Zapiski z opóźnieniem: Jak zlustrować umarłego pisarza Wiktor Woroszylski