Wiosna 2024, nr 1

Zamów

422

Grudzień 1993

Papież na Litwie, Łotwie i w Estonii.Po wrześniowych wyborach

Nakład wyczerpany

Spis treści

Grudzień 1993

Papież na Litwie, Łotwie i w Estonii.
Po wrześniowych wyborach

5 Powyborcze niepokoje

7 Demokracja po wrześniowych wyborach 1993 Tadeusz Szawiel

18 Jaka jest Polska?
rozmowa Paweł Kuczyński, Sławomir Nowotny, Inka Słodkowska

27 Kłopoty z polską prawicą Tomasz Wiścicki

38 Przed ekonomicznym przełomem Janusz Jankowiak

46 Wychodzenie z labiryntu
Katolicyzm we wrześniowej kampanii wyborczej Zbigniew Nosowski

61 Papież na Litwie, Łotwie i w Estonii

61 Przyniósł wizję przyszłości ks. Aušvydas Belickas

65 Pielgrzym pokoju ks. Jan Kasiukiewicz

67 Papieska polityka wobec Litwy Egidijus Vareikis

69 Raczej rozczarowanie Artur Płokszto

72 Echa pielgrzymki w prasie litewskiej Kastantas Lukenas

78 Po odjeździe Papieża Vytautas Landsbergis

80 Gdzie jesteś, Kristino Saulius Šaltenis

87 Pokazał, jak być szlachetnym Vytautas Ališauskas

92 2 razy „nie”, 8 razy „tak” i kilka „ale” Zbigniew Nosowski

102 Wiersze Teresa Anna Urbańska

104 Którędy do Betlejem Józef Smosarski

107 Wiersze Magdalena Woźniak, Zbigniew Jankowski, Stanisław Dłuski

111 Uwaga na Wschód
Ruski bazar Bohdan Skaradziński

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

115 Budownictwo sakralne w PRL jako forma współdziałania społecznego
(na przykładzie diecezji przemyskiej) ks. Henryk Szareyko

KONFRONTACJE

127 Węgry - kraj misyjny
Katolicyzm węgierski w świetle publicystyki „Vigilii” Józef Puciłowski OP

132 Kronika religijna

NAD KSIĄŻKAMI

139 Kościół, liberalizm, dialog? Sławomir Sowiński

143 Wreszcie o parafii! Barbara Tokarska

146 Ewolucjonizm a tajemnica stworzenia Andrzej Paszewski

150 O świątyniach dawnej Polski Wojciech Skrodzki

153 Noty. Nagrody

FAKTY I KOMENTARZE

156 Aleksander Kwaśniewski przeprasza Tomasz Wiścicki

158 Quo vadis, Unio Europejska? Tadeusz Chabiera

162 Książka szuka wydawcy Ryszard Wasita

164 Missa in Arte Piotr Kopszak

167 Wystawa Maxa Klingera Agata Jakubowska

170 Zmarli

173 Jednego potrzeba
O tych, co nie pełnili czynów Abrahama Anna

174 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: W dżungli wolności Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

180 „Pisane paznokciem” Halina Birenbaum