Wiosna 2024, nr 1

Zamów

420

Październik 1993

Jan Paweł II: 15-lecie pontyfikatu

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik 1993

Jan Paweł II: 15-lecie pontyfikatu

3 Planetarna misja Papieża trwa Stefan Frankiewicz

21 Potrzebne jest nowe przymierze między Kościołem a kulturą
Przemówienie Jana Pawła II w Uniwersytecie Wileńskim

26 Olbrzym z jedną nogą w powietrzu
rozmowa Rocco Buttiglione, Tomasz Wiścicki

31 Długa droga do konkordatu Stefan Frankiewicz

34 Nie było wielkiej wojny
Reakcje na konkordat w roku 1993 Zbigniew Nosowski

53 Stanisław Grabski i konkordat 1925 Stanisława Grabska

60 Spór o konkordat w roku 1925 Andrzej Friszke

70 Kościół, liberalizm, dialog Piotr Robert Marciniak

77 Czy demokracja potrzebuje chrześcijaństwa? Zbigniew Nosowski

95 Rozrachunek PRL: Mój wiek ideologii Wojciech Wieczorek

107 Wiersze Tadeusz Chabrowski

110 Biblia w teatrze Irena Rupikowa

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

120 Tajna korespondencja ambasady polskiej w Budapeszcie i MSZ w okresie rewolucji węgierskiej 1956 János Tischler

KONFRONTACJE

136 Dialog między religiami świata dziś bp Michael Fitzgerald

144 Papież Pius IX, ostatni monarcha Państwa Kościelnego krzysztof Poklewski-Koziełł

150 „Centesimus annus”, praca, wielkie religie Michał Horoszewicz

NAD KSIĄŻKAMI

155 Polityczny problem katolików Sławomir Sowiński

159 Martwa natura z Herbertem Marek Skwarnicki

166 Mała książeczka, wielka szansa Ireneusz Cieślik

171 Polacy w Wielkiej Brytanii Rafał Habielski

177 Pochwała niepewności, czyli Opowieść o Królu Pól Krystyna Konarska-Łosiowa

180 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

182 Wyznania kata Marcin Kula

187 „Pijaństwo duszy” Inka Słodkowska

194 Komunia przyjmowana inaczej? Andrzej Michniewicz

200 Przemiany religijności polskiej Agnieszka Szwajkajzer

205 Ekstaza w drewnie zamknięta Artur Badach

209 Avetisian Małgorzata Kitowska

212 Zmarli

217 Jednego potrzeba
O wyznaniu Piotra Anna

219 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Bułat na peronie Wiktor Woroszylski