Wiosna 2024, nr 1

Zamów

419

Wrzesień 1993

Poszukiwanie prawdy we współczesnej kulturze

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wrzesień 1993

Poszukiwanie prawdy we współczesnej kulturze

3 Poszukiwanie prawdy we współczesnej kulturze kard. Paul Poupard

20 Logika i emocje w dramacie Galileusza bp Józef Życiński

29 Religia w szkole - plusy i minusy
(opinie uczniów, rodziców i katechetów)

42 Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu? Cezary Gawryś

Polemiki

45 O języku polskich kazań Jakub Z. Lichański

51 Perswazyjność tekstów kaznodziejskich Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

55 Wspomnienia o Ojcu Kasznicy

55 Dominikanin soborowego typu Małgorzata Kakiet

62 Czas doświadczy, krzyża nie pożałuje Józef Puciłowski

65 Wiersze Janusz Styczeń

67 Ojczyzna Suwalszczyzna Andrzej Kaczyński

79 Polacy mogą być przyjaciółmi Litwinów
rozmowa Nijole Miliauskaite, Vytautas Bloże, Ryszard Wasita

85 Wiersze Wojciech Kawiński

88 Polacy i Niemcy na Śląsku
Wspomnienia przesiedleńca zza Buga, cz. II Franciszek Sikorski

111 ... wyrwać się z matni Bohdan Królikowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

118 Prześladowanie Kościoła na ziemiach zagarniętych przez ZSRR po 17 IX 1939 r. Kazimierz Biegun

KONFRONTACJE

130 Przeszłość bez kropki Marcin Kula

140 Z podróży do Niemiec i Polski Halina Birenbaum

150 Kronika religijna

NAD KSIĄŻKAMI

160 Polskie twarze chrześcijańskich świąt ks. Janusz St. Pasierb

163 Życiński do szkoły! Piotr Krasucki

165 Różne sposoby postrzegania świata Andrzej Paszewski

168 Moralność krańcowa? Sławomir Sowiński

171 Traktat o Żydach Anna Kuśmirek

175 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

177 „Politycy” contra „dialogicy” Edmund Szakalicki

182 Krzyżacy w Malborku Henryk Samsonowicz

186 Gdzie Wschód spotyka Zachód Jakub Z. Lichański

190 Czy jest nam dziś potrzebne Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza? Ryszard Wasita

193 Kolekcja Fibaków Małgorzata Kitowska

194 Zmarli

198 Jedneg potrzeba
O władzy służebnej Anna

199 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Wakacje, irytacje... Wiktor Woroszylski