Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

416

Czerwiec 1993

Państwo– Kościółmiędzy rozdziałem a współpracą

Nakład wyczerpany

Spis treści

Czerwiec 1993

Państwo– Kościół
między rozdziałem a współpracą

3 Szukanie drogowskazów Zbigniew Nosowski

21 Między rozddziałem a współpracą
dyskusja o stosunkach państwo - Kościół w Polsce Aleksander Hall, Aleksander Małachowski, Tadeusz Mazowiecki

37 Państwo i Kościół: obawy rzeczywiste czy urojone? Janina Zakrzewska

48 Katolik a zastępcza służba wojskowa ks. Ryszard Sztychmiller

58 Czy elity polityczne odzwierciedlają poglądy społeczeństwa? Mirosława Grabowska

66 Stosunki państwo - Kościół w konstytucjach państw postkomunistycznych Beata Górowska

80 Miłościwy Frasobliwy Emil Biela

81 Kościół, prawo i państwo w Republice Federalnej Niemiec Karl-Egon Lönne

92 Kościół w świecie polityki Avery Dulles SJ

103 Chrześcijańskie pojęcie władzy Yves Congar OP

112 Wiersze Marta Kucharska

114 Potrzeba ojczyzny Bogdan Szlachta

122 Świat potrzebuje miłosierdzia Marek Skwarnicki

KONFRONTACJE

128 Prasa katolicka w Niemczech i Francji ks. Stanisław Tkocz

133 Czy demokracja w Kościele stanowi tabu? Michał Horoszewicz

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

138 Polska myśl demokratyczna i niepodległościowa w kraju w latach 1945-1969 Andrzej Paczkowski

NAD KSIĄŻKAMI

155 Człowiek w służbie wartościom Ireneusz Ziemiński

158 Dlaczego demokracja? Sławomir Sowiński

161 Europa i europejskość Jerzy Gółkowski

167 Historia z perspektywy rzutu kamieniem Paweł Machcewicz

169 Oni także tworzą Kościół Jerzy Grzybowski

173 Umierać w hospicjum Irena Stopierzyńska

176 Noty. Nagrody

FAKTY I KOMENTARZE

179 Religia w szkole - sacrum czy profanum? Anna Karoń

184 Czy dialog „oddolny” wesprze „odgórny”? Jerzy Grzybowski

187 Mieczysław Kościelniak - malarz św. Maksymiliana Kolbego Jerzy Krzewicki

189 Foto-Hartwig Małgorzata Kitowska

192 Dokumenty: Projekt zapisów konstytucyjnych opracowany przez Podkomisję d/s Dialogu Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej

195 Zmarli

200 Jednego potrzeba
O monecie czynszowej i logice Anna

202 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Jak te młyny mielą Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

206 Banał zła i zło banału Stefan Małecki-Tepicht

207 Odpowiedź Jerzy Wocial

208 „Próby przywołań” Maria Dernałowicz