Wiosna 2024, nr 1

Zamów

411

Styczeń 1993

Miejsce kobiety w Kościele i społeczeństwie

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 1993

Miejsce kobiety w Kościele i społeczeństwie

3 Kobiety i polityka –rozmowa Hanna Suchocka, Stefan Frankiewicz, Zbigniew Nosowski

10 O czym w Polsce milczą kobiety „na świeczniku”? Inka Słodkowska

24 Spór o miejsce kobiety w Kościele i społeczeństwie Stanisława Grabska

32 Czarczafy na ulicach Małgorzata Borkowska OSB

38 On i ona w biznesie Iwona D. Bartczak

41 Więź seksualna w małżeństwie Jerzy Grzybowski

47 Żyjemy nie tylko dla samych siebie – rozmowa Joanna Jaraczewska-Onyszkiewicz, Inka Słodkowska

53 Czy feminizm wyzwolił kobiety Ameryki Północnej? Maria Łoś

68 O co chodzi w teologii feministycznej? Elżbieta Adamiak

78 Pieśń protestu Magnificat Catherina Halkes

82 Maria z Magdali E.A.

85 Miejsce wypadku, Drzewo wiadomości, Morze Mieczysława Buczkówna

87 „Odnalazłam się w pieśni” – postacie kobiece w dramatach Karola Wojtyły Anna Karoń

98 Po powrocie do życia Piotr Krasucki

99 Sześciu narzeczonych mojej Matki, czyli walka o niepodległość Polski Krystyna Zgorzelska-Zonn

112 Katyński rów
(i inne wiersze) Krystyna Konarska-Łosiowa

115 Nie zabijajcie!
Opowiadanie tłum. z języka pendżabi Ajit Kaur

123 ***(Podaj mi ogień)
i inne wiersze Anna Piwkowska

KONFRONTACJE

126 Pigułka aborcyjna RU 486: banalizacja zła.
Raport Papieskiej Rady d/s Rodziny

137 Kronika religijna

NAD KSIĄŻKAMI

146 Czułość Boga Anna Karoń

149 Głos mają kobiety Małgorzata Baranowska

152 Porcja zrzędzenia na powitanie poetki Wiktor Woroszylski

156 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

160 Spór o referendum a „wolność” prasy Zbigniew Nosowski

165 Czy katolicyzm i liberalizm dadzą się pogodzić? Wojciech Wieczorek

169 Kobiety w Polsce, we Francji i w Niemczech Stanisława Grabska

175 Nieznośna lekkość sztuki Małgorzata Kitowska

176 Goya w Polsce! Artur Badach

180 Zmarli

182 Jednego potrzeba
Przypowieść stworzenia: woda Anna

183 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Ratujmy tę kobietę! Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

186 Cmentarz w Laskach