Wiosna 2024, nr 1

Zamów

407

Wrzesień 1992

Niemcy, sąsiad Polski

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wrzesień 1992

Niemcy, sąsiad Polski

3 Studium "Niemcy"- drugie podejście (cz.I) Wojciech Wieczorek

20 Niemcy po zjednoczeniu Karol Sauerland

29 Europa Środkowa - niemiecka czy europejska? Piotr Madajczyk

41 Danzig/Gdańsk– rozmowa Günter Grass, Paweł Huelle

52 Ucieczka, wypędzenie, przymusowe wysiedlenie (dwugłos polsko-niemiecki) Wolfgang Benz - Edmund Dmitrów

63 Mniejszości narodowe w stosunkach polsko-niemieckich Jacek Czaputowicz

66 Polska zmienia Europę Reinhard Stuth

71 Współżycie Polaków i Niemców w Berlinie w latach osiemdziesiątych Edda Zint

87 Krzyżowa Ewa Unger

93 List do siostry Friedlene Krystyna Zgorzelska-Zonn

96 Wiersze Stefan Garczyński

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

99 Niezależni intelektualiści:TKN Andrzej Friszke

KONFRONTACJE

111 Uniwersytety we Francji - chory gigant Piotr Cywiński

116 Kronika religijna

NAD KSIĄŻKAMI

126 Album Herberta ks. Jan Sochoń

130 Jak mówić o Biblii? ks. Michał Czajkowski

132 Najweselsza litera w alfabecie Zbigniew Nosowski

134 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

137 Królewiec, Königsberg, Kaliningrad? Piotr Madajczyk

142 Dobre intencje nie wystarczą Katarzyna Jabłońska

148 Bush, nie Paderewski Michał Barkas

151 Zmarli

154 Jednego potrzeba:
Siedemdziesiąt siedem razy Anna

155 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Mocni ludzie ze swoją niezawodną bronią Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

159 Bóg jako matka? Andrzej Marszałkowski