Wiosna 2021, nr 1

Zamów

407

Wrzesień 1992

Niemcy, sąsiad Polski

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wrzesień 1992

Niemcy, sąsiad Polski

3 Studium "Niemcy"- drugie podejście (cz.I) Wojciech Wieczorek

20 Niemcy po zjednoczeniu Karol Sauerland

29 Europa Środkowa - niemiecka czy europejska? Piotr Madajczyk

41 Danzig/Gdańsk– rozmowa Günter Grass, Paweł Huelle

52 Ucieczka, wypędzenie, przymusowe wysiedlenie (dwugłos polsko-niemiecki) Wolfgang Benz - Edmund Dmitrów

63 Mniejszości narodowe w stosunkach polsko-niemieckich Jacek Czaputowicz

66 Polska zmienia Europę Reinhard Stuth

71 Współżycie Polaków i Niemców w Berlinie w latach osiemdziesiątych Edda Zint

87 Krzyżowa Ewa Unger

93 List do siostry Friedlene Krystyna Zgorzelska-Zonn

96 Wiersze Stefan Garczyński

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

99 Niezależni intelektualiści:TKN Andrzej Friszke

KONFRONTACJE

111 Uniwersytety we Francji - chory gigant Piotr Cywiński

116 Kronika religijna

NAD KSIĄŻKAMI

126 Album Herberta ks. Jan Sochoń

130 Jak mówić o Biblii? ks. Michał Czajkowski

132 Najweselsza litera w alfabecie Zbigniew Nosowski

134 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

137 Królewiec, Königsberg, Kaliningrad? Piotr Madajczyk

142 Dobre intencje nie wystarczą Katarzyna Jabłońska

148 Bush, nie Paderewski Michał Barkas

151 Zmarli

154 Jednego potrzeba:
Siedemdziesiąt siedem razy Anna

155 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Mocni ludzie ze swoją niezawodną bronią Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

159 Bóg jako matka? Andrzej Marszałkowski

Prenumerata

Sztuka bez hierarchii?

Czy naprawdę każdy może być twórcą? Jak rozpoznać „dobre” dzieło sztuki? Podyskutują: Ewa Chomicka, Jerzy Sosnowski, Tomasz Szlendak i Ewa Buczek.

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.