Wiosna 2024, nr 1

Zamów

408

Październik 1992

Papiestwo a Europa

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik 1992

Papiestwo a Europa

3 Rola Stolicy Apostolskiej w budowaniu Europy Paul Kardynał Poupard

23 Ameryka w zmieniającym się świecie Tadeusz Dębski

46 Prekursor Andrzej Krzeczunowicz

56 Petersburskie widziadło senne wierszem i prozą; Pętla Krzysztof Karasek

59 Młodzież o lekcjach religii w szkole Agnieszka Szwajkajzer

77 Misja, dialog - polskie tematy tabu? Alfons Skowronek

87 Pielgrzymka wiary, pamięci i pojednania Abp Henryk Muszyński

91 nowe Bemowo Stanisław Stanik

92 Co zapisane; Pamięć (także twoja); Wiatr liter; *** Wojciech Kawiński

94 Jerzy Kornacki (1908-1981) Jan Józef Lipski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

98 Poufny dokument KC PZPR o polityce wobec Kościoła (1953)

KONFRONTACJE

112 Amerykański Kościół w poszukiwaniu dróg własnych Michał Horoszewicz

122 Kronika religijna

NAD KSIĄŻKAMI

132 Wojna i konspiracja Zygmunta Zaremby Rafał Habielski

136 Praktyka czystego rozumu Włodzimierz Jurasz

140 Tak, ale Adam Poprawa

142 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

145 Żyć w społeczeństwie wielokulturowym Kazimierz Czapliński

148 Trudy Norwida Artur Badach

152 Zmarli

156 Jednego potrzeba:
O dwóch drzewach Anna

157 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Sandomierz Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

163 Jak zginął Stanisław Pyjas? Stanisław Pagacz, Czesława Sulnicka