Wiosna 2024, nr 1

Zamów

402

Kwiecień 1992

Żydzi a Polska

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1992

Żydzi a Polska

3 Jak realizować wartości chrześcijańskie w życiu publicznym? Michał Drozdek, Marek Jurek, Krzysztof Pawłowski, Kazimierz M. Ujazdowski, Andrzej Urbanik

27 "Problem żydowski" - problem polski Stanisław Krajewski

42 Żydzi Stanisława Grabska

Polemiki

43 O kwestiach polsko-żydowskich w optyce przymglonej Michał Horoszewicz

54 W dialogu musi dojść do głosu krytyka ks. Zygmunt Zieliński

57 Jedno czy dwa przymierza? John T.Pawlikowski OSM

66 Szulim Icchak Lubiński Adam Szyper

67 Polscy Żydzi w Izraelu Janusz Simoni

81 Wiersze Bogusław Żurakowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

84 Kwestia żydowska w Radzie Narodowej RP (1939-1945) Dariusz Stola

KONFRONTACJE

100 Kronika religijna

NAD KSIĄŻKAMI

109 Żydzi patrzą na chrześcijaństwo Anna Kuśmirek

115 Trudna wolność judaizmu Roman Marcinkowski

120 Winogrona na pustyni ks. Michał Czajkowski

123 Gdy Natan Gross był Franciszkiem Grymkiem Ryszard Wasita

126 Sprawy polsko-żydowskie w oksfordzkim roczniku Michał Horoszewicz

FAKTY I KOMENTARZE

135 Czy jest miejsce na nadzieję w "Europie"? Katarzyna Jabłońska

140 Jesteśmy Katarzyna Meloch

142 "Album żydowski" Piotr Kopszak

144 W obronie Mackiewicza

146 70 lat "Iuventus Christiana" T.W.

152 Zmarli

154 Jednego potrzeba:
O zdziwieniu paralityka Anna

155 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Wycinki i zakreślenia Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

160 "Teologiczny" antysemityzm Mirosław Roszkowski