Wiosna 2024, nr 1

Zamów

409

Listopad 1992

Media w wolności

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad 1992

Media w wolności

3 Odpowiedzialność, współpraca, zaufanie Stefan Frankiewicz

7 Dlaczego dobra prasa w Polsce jest niechrześcijańska? Tomasz Wiścicki

14 Czy możliwe jest dziennikarstwo niezależne i obiektywne? – rozmowa Ignacy Rutkiewicz, Inka Słodkowska

21 Informacja czy manipulacja? Jak „Gazeta Wyborcza” pisze o Kościele Jarosław Liberek

43 Bitwa o prasę. Krótki zarys likwidacji koncernu prasowego RSW Andrzej Grajewski

61 Zapis, pokaz i nowa wrażliwość Mirosław Pęczak

71 Wiersze Anna Siwik, Zbigniew Jankowski

71 Radio CB pomaga demokracji Benita Skorupska

81 Czy dzisiejsza teologia przemawia do prostego człowieka? Zbigniew Nosowski

88 Pokora i cierpienie Boga. O teologii François Varillona ks. Jan Sochoń

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

99 Poufny dokument KC PZPR o polityce wobec Kościoła z 1986 roku

KONFRONTACJE

121 Wiara jest tu teraz głębsza – rozmowa Vlad Kubrykow, Piotr Pacholski

132 Kronika religijna

NAD KSIĄŻKAMI

147 Łyk prawdziwej teologii Stanisława Grabska

153 Prorok Józef Majewski

157 Opuszczona dyskoteka Michał Barkas

159 Noty. Książki nadesłane

FAKTY I KOMENTARZE

163 Ukraiński odzew? Bohdan Skaradziński

166 Dom naszego ocalenia Katarzyna Meloch

169 Polacy na Łotwie Arkadiusz Jabłoński

172 Wystawa Józefa Czapskiego Piotr Kopszak

175 Wspominając Wratislavia cantans Bohdan Pociej

179 Zmarli

182 Jednego potrzeba
O nauczaniu w przypowieściach Anna

184 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Tak się nie robi, tak się robi... Wiktor Woroszylski