Wiosna 2024, nr 1

Zamów

406

Sierpień 1992

Elity a społeczeństwo

Nakład wyczerpany

Spis treści

Sierpień 1992

Elity a społeczeństwo

3 4 czerwca 1992: autodestrukcja czy katharsis? Cezary Gawryś

11 Społeczeństwo obywatelskie: pojęcie i rzeczywistość Andrzej Siciński

15 Społeczeństwo obywatelskie, politycy, życie codzienne Hanna Świda-Ziemba

22 Zrozumieć racje Litwinów Bogdan Szlachta

32 JAKIEGO KATOLICYZMU PRAGNIEMY?

32 Religijność jutra bp Edward Frankowski

38 Ku chrześcijaństwu bardziej biblijnemu ks. Michał Czajkowski

45 Wobec zderzenia kultur Stanisława Grabska

50 Nowa ewangelizacja po polsku Stefan Wilkanowicz

56 Kamyki w butach a tradycja polska
rozmowa bp Bronisław Dembowski, Zbigniew Nosowski

63 Koncyliaryzm a tradycja polska Stefan Swieżawski

68 Wiersze ks. Krzysztof Kaucha

70 Rosjanie na Jasnej Górze

87 Katolicy w mieście św. Piotra Adam Hlebowicz

99 Zapiski z Polesia Monika Plutecka

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

107 Niezależni intelektualiści: PPN Andrzej Friszke

KONFRONTACJE

117 Katolicyzm i kultura amerykańska: ryzykowny dialog Avery Dulles SJ

124 Kronika religijna

NAD KSIĄŻKAMI

137 Przeszłość jako ostrzeżenie Piotr Krasucki

139 Punkty za pochodzenie Tomasz Sobeczko

141 Jak pokazać piękno Józef Smosarski

FAKTY I KOMENTARZE

145 Spotkanie teologów Europy ks. Alfons Skowronek

150 Czy unia może służyć jedności Zbigniew Nosowski

155 Komu służy Edyta Stein? Ryszard Wasita

158 Zmarli

161 Jednego potrzeba
O zapłacie za krew Anna

162 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: A jednak wiersze Wiktor Woroszylski