Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

405

Lipiec 1992

Polska religijność

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec 1992

Polska religijność

3 Dialog to wysiłek tłumaczenia symboli –rozmowa Rabin Byron L. Sherwin, Zbigniew Nosowski

14 „A wy za kogo Mnie uważacie” – odpowiedź żydowska Rabin Byron L. Sherwin

30 Przemiany religijności polskiej – stan obecny i perspektywy ks. Władysław Piwowarski

35 Religijność polskiego społeczeństwa w procesie demokratyzacji Irena Borowik

43 Czy sekularyzacja jest w Polsce nieuchronna? Mirosława Grabowska

48 Walczyć nie z „kimś”, ale o „coś”
Spotkanie z okazji jubileuszu „Więzi”

48 Wiązanie dla „Więzi” ks. Janusz Pasierb

50 Dom otwarty dla wszystkich Artur Międzyrzecki

51 Na wspólnej drodze Stanisława Grabska

52 Być sobą Tadeusz Mazowiecki

53 Potrzeba równowagi Stefan Frankiewicz

55 „Uderzyłam pięścią o żelazną bramę...” Anna Niciejewska

77 Wiersze Elżbieta Cichla-Czarniawska

80 Sacrum w poezji Czesława Miłosza Jacek Dąbała

90 Tajemnica i niepokój ks. Jan Sochoń

99 Religia i teatr Irena Rupikowa

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

107 Położenie prawne Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1945-1989 Paweł Pelc

KONFRONTACJE

122 Białoruska droga – rozmowa Adam Maldzis, Adam Hlebowicz

NAD KSIĄŻKAMI

127 Świadek naszego stulecia Jacek Tebinka

130 Spór o dokumenty Janusz Gaworski

135 Dziesięć lat życia ks. Michał Czajkowski

137 Noty. Książki nadesłane. Nagrody

FAKTY I KOMENTARZE

145 Dialog idzie naprzód Zbigniew Nosowski

149 My i inne narody w świetle stereotypów Wanda Jarząbek

153 Czerwone didaskalia Andrzej Ruszkowski

154 Służąc Kościołowi Polsce służyliśmy Ryszard Żuromski

157 Sztuka około 1900 roku w Muzeum Lubelskim Artur Badach

160 Zmarli

164 Jednego potrzeba
O narodzie wydającym owoce Anna

166 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Znowu Rosja Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

171 Synod w parafii Zdzisław Kudelski