Wiosna 2024, nr 1

Zamów

404

Czerwiec 1992

Kościół a rozwody

Nakład wyczerpany

Spis treści

Czerwiec 1992

Kościół a rozwody

3 Tęsknota i głód. Problem małżeństw niesakramentalnych oprac. Mirosław Paciuszkiewicz SJ

22 Teologowie o możliwości rozwodu i ponownego małżeństwa Rafał Kupiszewski

30 Człowiek wobec rewolucji biomedycznej Andrzej Paszewski

38 Wiersze Jerzy Wocial

40 Jak daleko do społeczeństwa rynkowego? Henryk Domański

50 Elity dla siebie Iwona D. Bartczak

57 Starzy etosowcy i młodzi pragmatycy Mirosław Pęczak

65 Wiersze Andrzej Szmidt

67 Spisywane z pamięci Włodzimierz Odojewski

79 Fuga chóralna z „Na razie” Wystan Hugh Auden

81 Uczona i człowiek. Wspomnienie o prof. Marii Dłuskiej Stefan Sawicki

84 Adam Kossowski - artifex Dei Stanisław Sławomir Nicieja

95 Londyńskie „Teki Historyczne” Rafał Habielski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

101 Nauki Października w mtyśli politycznej środowisk opozycyjnych 1956-1980 Andrzej Friszke

KONFRONTACJE

115 Kościół katolicki na Łotwie (1944-1991) Adam Hlebowicz

126 Przede wszystkim musimy odzyskać młodzież.
rozmowa abp Janis Pujats, metropolita ryski, Adam Hlebowicz

131 Kronika religijna

NAD KSIĄŻKAMI

139 Książka, która prowokuje Krystyna Kersten

144 Czemu diabli Polskę rozszarpali? Magdalena Ślusarska

150 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

153 Czy wystarczy przeczytać „Wprost”? Inka Słodkowska

156 Naiwna nieufność Jan Tomasz Lipski

158 Józefa Mackiewicza papofobia Michał Horoszewicz

164 Zmarli

167 Jednego potrzeba
O tych, co stokroć więcej otrzymają Anna

168 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Wiosna 1992 Wiktor Woroszylski