Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

403

Maj 1992

Walka o rząd dusz?

Nakład wyczerpany

Spis treści

Maj 1992

Walka o rząd dusz?

3 Czy w Polsce toczy się walka o rząd dusz? – dyskusja Bohdan Chwedeńczuk, Bohdan Cywiński, Stefan Frankiewicz, Andrzej Friszke, Jacek Kuroń

31 Ateizm nie istnieje ks. Jan Sochoń

36 Francja i pogaństwo Etienne Gilson

42 Kościół a masoneria dziś

52 Orientalne ruchy religijne i parareligijne w Polsce Tadeusz Doktór

61 Prawdziwym zagrożeniem dla wiary jest... religia kard. Godfried Danneels

64 Rachunek sumienia Zbigniew Nosowski

72 Między restauracją przeszłości a fascynacją Zachodem Tomaš Halik

78 Kościół hiszpański wobec frankizmu Paweł Machcewicz

92 Wiersze Bogusława Latawiec

94 Wiersze Łukasz Nicpan

96 Biblia o dzieciach nienarodzonych Michał Wojciechowski

KONFRONTACJE

100 Spór o lekcje religii

110 Kronika religijna

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

125 Sprawa Pyjasa i powstanie SKS w Krakowie Henryk Głębocki

NAD KSIĄŻKAMI

142 O spójną wizję rzeczywistości Andrzej Paszewski

147 Radość i przebaczenie Małgorzata Borkowska OSB

150 Modlitwa na jeden motyw... Marek Skwarnicki

152 Dwie książki o literaturze emigracyjnej ks. Jerzy Sikora

155 Noty. Książki nadesłane

157 Zmarli

161 Jednego potrzeba
O tych, co będą czynić większe cuda Anna

162 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Toczy się, galopuje Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

167 Kisiel a „Tygodnik Powszechny” Jerzy Turowicz