Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

401

Marzec 1992

Rosja i prawosławie

Nakład wyczerpany

Spis treści

Marzec 1992

Rosja i prawosławie

3 Od totalitaryzmu do fałszywej symfonii Walery Senderow

19 Cerkiew zraniona Zoja Krachmalnikowa

26 Rosyjscy baptyści w okresie posttotalitarnym Aleksander Sawczenko

33 Trzecie zwycięstwo Władimir Zieliński

39 Komunizm i narodowa skrucha Siergiej Miedwiediew

48 Arystotelizm chrześcijański a problemy współczesnej Rosji Siergiej Awierincew

57 Od radykalizmu do zniewolenia. Cerkiew rosyjska w latach 1917-1927 Tadeusz Czekalski

66 Quo vadis, Europo? Zbigniew Nosowski

81 Refleksje posynodalne Dominik Morawski

86 Najpierw żywy Kościół -– rozmowa bp Joseph Werth, Zbigniew Nosowski

92 Wysepka na morzu Cezary Gawryś

107 Wiersze Stanisław Misakowski

109 „Ja sam!”, czyli koniec Antychrysta Jan Krasicki

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

113 „Kler rozpolitykowany” i „bolszewicka zaraza” Janusz Jankowiak

KONFRONTACJE

133 Kościół katolicki w Kazchstanie Adam Hlebowicz

142 Kronika religijna

NAD KSIĄŻKAMI

152 Orwell i hiszpańska rewolucja Paweł Machcewicz

156 Kontrabanda Janusz Węgiełek

160 Noty. Książki nadesłane

FAKTY I KOMENTARZE

162 Socjologowie o wyborach Inka Słodkowska

167 Uczmy się od Trzeciego Świata Jan Kaczanowski

169 O modlitwie Jezusowej Małgorzata Kakiet

173 Zmarli

176 Jednego potrzeba
O plemieniu żmijowym Anna

177 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: „Chce ci się?” Wiktor Woroszylski