Wiosna 2024, nr 1

Zamów

400

Luty 1992

400 numer „Więzi”

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1992

400 numer „Więzi”

3 Być sobą Stefan Frankiewicz

8 Dialog z Ewangelią istotą europejskiej kultury Jan Paweł II

13 Chrystus obywatelem Europy Stefan Frankiewicz

18 Doświadczenie wolności Stanisław Grygiel

23 Nowoczesność a religijność i Kościół ks. Władysław Piwowarski

34 Znak czasu Stefan Świeżawski

40 Spójrzmy ku Ukrzyżowanemu ks. Jan Zieja

45 Kartki z dziennika: Ten rok ks. Janusz St. Pasierb

53 Widziane z Neapolu Gustaw Herling-Grudziński

55 Wiersze Julia Hartwig

57 Conrad po stu latach Zdzisław Najder

67 Wiersze Krystyna Konarska- Łosiowa

68 Wiersze Andrzej Szmidt

70 Nikt nie jest obcy s. Maria Krystyna Rottenberg

80 Bajki chińskie Adam Podgórecki

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

82 Kajetan Morawski o polskiej emigracji politycznej Wstęp i opracowanie Rafał Habielski

KONFRONTACJE

93 Katolicyzm a życie publiczne- najnowsze doświadczenia amerykańskie John T. Pawlikowski OSM

110 Kronika religijna

NAD KSIĄŻKAMI

126 Twarze dobra Zbigniew Nosowski

130 Megaloman z Rurytanii Dariusz Maciak

133 Koniec komunizmu w oczach partyjnego liberała Paweł Machcewicz

137 Nagrody

138 Zmarli

FAKTY I KOMENTARZE

142 Nowe pismo o polityce Inka Skłodowska

147 Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Zdzisław Kudelski

149 175 lat Towrzystwa Biblijnego w Polsce Ryszard Wasita

157 Jednego potrzeba:
Przemienienie Anna

158 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Skąd wieje wiatr? Wiktor Woroszylski