Wiosna 2024, nr 1

Zamów

388

Luty 1991

Białoruska droga do wolności

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1991

Białoruska droga do wolności

3 *** Janka Kupała

4 Dedykacja

6 Jestem biskupem Kościoła powszechnego– rozmowa bp. Tadeusz Kondrusiewicz, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Marek J.Karp

12 Kalendarium białoruskie

22 Białoruska droga do wolności Adam Hlebowicz

29 Zbudować suwerenność– rozmowa Walentyna Trygubowicz, Michaś Tkaczow

32 Trudne odrodzenie Agnieszka Magdziak-Miszewska

39 List w obronie Białorusinów katolików ks. Władysław Czarniauski

43 Białoruskie publikacje pozacenzuralne Mikołaj Dawidziuk

50 Białoruska mniejszość narodowa w Polsce Sokrat Janowicz

57 Bezdroża białoruskiej niezależności Marek Ziółkowski

64 Marzenia Kazimierza Podlaskiego a rzeczywistość Bohdan Skaradziński

69 Florian Czarnyszewicz nina Taylor

79 Rewolucja Florian Czarnyszewicz

83 Józef Mackiewicz na tle Rzeczyposolitej wielu narodów Zbigniew S.Siemaszko

106 Refleksje białoruskie Antoni Mirkulewicz

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

120 Niezależny ruch studencki 1972-1976 Jacek Czaputowicz, Antoni Łepkowski

KONFRONTACJE

131 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

138 Wojna polsko-ukraińska Włodzimierz Mędrzecki

142 Polska międzywojenna dobra czy zła dla Żydów? Piotr Wróbel

145 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

149 Jest takie muzeum Agnieszka Magdziak-Miszewska

150 Początki Irena Stopierzyńska

153 Paszkwil na świeckich X. Iks

155 Manicheizm redivivus Hipolit Żegadło

159 Polskie parafie Zbigniew Nosowski

164 Jednego potrzeba:
O Marii i Marcie Anna

166 Zmarli

169 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem:Książki Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

174 Kazimierz Czapliński, Piotr Madajczyk, Towarzystwo Św. Pawła