Wiosna 2024, nr 1

Zamów

397

Listopad-Grudzień 1991

Ukraina i Ukraińcy

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad-Grudzień 1991

Od redakcji

5 Od redakcji

Ukraina i Ukraińcy

8 Ukraińskie tradycje polityczne Andrzej Friszke

26 Kalendarium odrodzenia narodowego na Ukrainie 1985-1991

41 Dokumenty: Deklaracja suwerenności państwowej Ukrainy z 16 VII 1990. Akt niezależności Ukrainy z 24 VIII 1991

46 Przed wielką zmianą Bogumiła Berdychowska

53 Ukraina - droga dorynku Ołeksander Biłocerkiweć, Ołeksander Koszyk

53 Ukraina - droga do rynku Ołeksander Biłocerkiweć, Ołeksander Koszyk

64 Quo vadeamus? Aleks Winnikow

70 Problemy świadomości narodowej na Ukrainie Bohdan Krawczenko

80 Kwestia rosyjska na Ukrainie Tadeusz Olszański

85 Wiersze poetów ukraińskich Iwan Dracz, Wasyl Hołoborod'ko, Witalij Korotycz, Mykoła Korsiuk

89 Wiersze poetów ukraińskich Lina Kostenko, Wołodymyr Sosiura, Wasyl Stus, Iwan Złatokudr

95 Zrozumieć Ukraińców – rozmowa Andrzej Vincenz, Andrzej Szulczyński

112 Polska a Ukraina. Drogi i bezdroża porozumienia Stefan Kozak

122 Wiersze Tadeusz Andrzej Olszański

123 Mniejszość ukraińska w Polsce Mirosław Czech

131 Trzeba powiedzieć to słowo: braterstwo.
Rozmowa z bp Janem Martyniakiem

140 Geografia wyznaniowa i konflikty niędzykonfesyjne na Ukrainie AD 1991 Adam Hlebowicz

150 Ukraiński Kościół katolicki na Ukrainie za Gorbaczowa Bohdan Bociurkiw

172 Nie jesteśmy katolikami drugiej kategorii – rozmowa ks. Petro Myron Bendyk, Zbigniew Nosowski

184 Przezwyciężyć fasadowość ekumenizmu bp Juilan Woronowski

186 Teologia po Gułagu Zbigniew Nosowski

198 Tyle młodzieży na kolanach Daria i Józef Majewscy

207 Młodzież, Papież i Duch święty Marcin Przeciszewski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

214 Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947 Tadeusz Andrzej Olszański

KONFRONTACJE

233 Kronika religijna

NAD KSIĄŻKAMI

242 Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści Jolanta Cios

246 Kurier z Monachium Rafał Habielski

250 Próba przekazania prawdy Krzysztof Tarka

253 Po co nam Ojcowie Kościoła? ks. Wincenty Myszor

259 Książki nadesłane

FAKTY I KOMENTARZE

260 Spotkania, czyli „Zustriczi” Andrzej Friszke

264 Agresja tolerancji Katarzyna Łańcucka

268 Chcieli ludzie demokracji... Inka Słodkowska

271 Zmarli

275 Jednego potrzeba
O złotych bożkach Anna

276 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Rosyjska wolność, czyli Moskwa, wrzesień 1991 Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

284 Spisek żydowski? ks. Zygmunt Zieliński

285 Polska w oczach Żydów amerykańskich Tadeusz Dębski