Wiosna 2024, nr 1

Zamów

396

Październik 1991

Polacy i Litwini

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik 1991

Polacy i Litwini

3 Cena suwerenności Marek Zieliński

6 Historia i polityka Piotr Łossowski

28 Litewskie szanse i polskie możliwości – dyskusja

52 Litwa – problem polityczny czy moralny? Jerzy Marek Nowakowski

58 Kalendarium litewskie

67 Wielki Tydzień w Wilnie Dariusz Filar

79 Wileńskie spotkania Krzysztof Dybciak

86 Fenomen Wilna Tadeusz Konwicki

92 Odpowiedzialność historyków i ich możliwości Sigitas Jegelevičius

98 W kręgu krajowców polskich Jagoda Hernik

109 Spotkanie Papieża z Litwinami w Łomży 5 VI 1991 r.

115 Nigdy nie bywa tak, żeby jakoś nie było – rozmowa Saulius Tomas Kondrotas, Audrius Azubalis

119 Kolekcjoner Saulius Tomas Kondrotas

126 Wiersze Krzysztof Karasek, Dorota Szachewicz

KONFRONTACJE

130 Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Portugalii Maria Danilewicz Zielińska

136 Kronika religijna

NAD KSIĄŻKAMI

148 Trudna biografia Rafał Habielski

153 Teologia i ludzkie sprawy Józef Majewski

FAKTY I KOMENTARZE

159 Wskazanie, jakiego dokonać wyboru – rozmowa Marian Krzaklewski, Tomasz Roguski

161 Co proponuje Unia Demokratyczna? Inka Słodkowska

171 Interesy – pojęcie nieznane czy przeceniane? Iwona D. Bartczak

176 W obronie „złej” mniejszości Piotr Krasucki

178 „Teologiczny” antysemityzm Beata Krawczyk

183 Zmarli

186 Jednego potrzeba
O dwu synach Anna

187 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Mówią mi, że... Wiktor Woroszylski