Lato 2024, nr 2

Zamów

395

Wrzesień 1991

Egzamin z wolności

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wrzesień 1991

Egzamin z wolności

3 Dobro jest wśród nas Stefan Frankiewicz

6 KULTURA

13 Każdy człowiek musi być twórcą ks. Janusz St. Pasierb

18 WOLNOŚĆ

22 Którędy droga? Stanisława Grabska

26 CZŁOWIEK

29 Człowieku, kim jesteś? Marcin Przeciszewski

32 RODZINA

37 Charyzmat, łaska i dar życia Jerzy Grzybowski

41 EKONOMIA

45 Rynek a solidarność Andrzej Stelmachowski

48 MY A HISTORIA

53 Polska tradycja i przyszłość Andrzej Friszke

60 POLSKA I WSCHÓD

67 Sumienie Wschodu Marek Zieliński

74 NOWA POLSKA W EUROPIE

78 Polska śródziemnomorska Zygmunt Kubiak

82 EKUMENIZM

87 Budowanie Jedności Jan Turnau

93 DIALOG Z JUDAIZMEM

96 Nadszedł czas ks. Michał Czajkowski

100 KOŚCIÓŁ W POLSCE

109 Kościół polski potrzebuje odnowy Zbigniew Nosowski

113 Kapitalizm – tak, ale jaki?
Dyskusja o encyklice „Centesimus annus”

132 Wiersze Seweryn Pollak

KONFRONTACJE

135 Prasa zagraniczna o IV pielgrzymce do Polski

140 Kronika religijna

NAD KSIĄŻKAMI

151 „I was prześladować będą” Józef Puciłowski OP

153 Odrabianie zaległości Anna Kuśmirek

157 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

159 Piękne nauczanie Irena Stopierzyńska

162 W sprawie drzwi s. Małgorzata Borkowska OSB

165 Polacy o Papieżu Zbigniew Nosowski

168 Jan Paweł II w Białymstoku Bohdan Skaradziński

173 Święte obrazy. Epitafium i siedem przestrzeni Piotr Kopszak

177 Jednego potrzeba
O szemraniu robotników w winnicy Anna

179 Zmarli

183 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Wieczór w Monachium Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

189 Kompleks manicheizmu bp Jan Szlaga