Wiosna 2024, nr 1

Zamów

392

Czerwiec 1991

Polacy i Żydzi

Nakład wyczerpany

Spis treści

Czerwiec 1991

Polacy i Żydzi

3 Naszą kwestią społeczną był totalitaryzm Tadeusz Mazowiecki

7 Wiersze Andrzej Szmidt

9 Poska w oczach Żydów amerykańskich Zygmunt Zieliński

30 Spisek żydowski? ks. Michał Czajkowski

34 Dlaczego tak trudno? Rabin Leon Klenicki

37 Wspólne więzi Jack Fliderbaum

42 Trzy próby Katarzyna Meloch

58 Wiersze Krystyna Konarska-Łosiowa

60 W sprawie ustawy o ochronie życia poczętego ks. Stanisław Stęchły, Wojciech Giertych OP, Zbigniew Nosowski

71 Nasciturus – być czy istnieć? Zbigniew Czarnik

82 Bardziej ludzcy od nas.
List otwarty Ruchu „Wiara i Światło"

85 O Józefie Mackiewiczu – inaczej Grzegorz Mazur

96 Czas u Vincenza Jędrzej Bukowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

103 Poznańska rewolta 1956 – postulaty i symbolika Paweł Machcewicz

NAD KSIĄŻKAMI

119 Lady z polskiego Londynu Tadeusz Nowakowski

122 Gdyby św. Franciszek był ateistą... Piotr Krasucki

125 Lektura obowiązkowa dla naszej dyplomacji Piotr Wróbel

FAKTY I KOMENTARZE

130 RDS – nowa lewica Inka Słodkowska

137 Dysputy chrześcijańsko-żydowskie Zbigniew Nosowski

142 Zmarli

146 Listy z naszego młyna
Jedna rączka krótsza... Bohdan Cywiński

151 Jednego potrzeba
O Synach Gromu i niegościnnych Samarytanach Anna

153 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Jak to było naprawdę Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

157 O numerze „białoruskim” Jerzy Pankiewicz