Wiosna 2024, nr 1

Zamów

391

Maj 1991

Kościół a problemy społeczne dnia dzisiejszego

Nakład wyczerpany

Spis treści

Maj 1991

Kościół a problemy społeczne dnia dzisiejszego

3 Encyklika "Rerum novarum" a problemy społeczne dnia dzisiejszego Jean-Yves Calvez SJ

11 Czym jest dla mnie społeczne nauczanie Kościoła? (ankieta)

26 Polska teologia polityczna? Zbigniew Nosowski

34 Duszpasterstwa ludzi pracy - uboczny skutek stanu wojennego? Paweł Boryszewski

40 Kościół - państwo - szkoła ks. Władysław Piwowarski

49 Ubóstwo w Kościele ((rozważania teologiczne)) Józef Majewski

59 Bezrobotny - wybór czy konieczność? Iwona D. Bartczak

65 Człowiek w szpitalu Tadeusz Kobierzycki

77 Spotkałam szczęśliwych inwalidów Helena Balicka-Kozłowska

88 Ponowne odwiedziny Jana Pawła II w Portugalii Maria Danilewicz Zielińska

95 Teolog ukrzyżowanego Królestwa Chrystusa? ((w stulecie urodzin Charles'a Journeta)) ks. Łukasz Kamykowski

86 Dokumenty
List pasterski Episkopatu Polski z okazji 25 rocznicy soborowej deklaracji "Nostra aetate"

86 List pasterski Episkopatu Polski z okazji 25 rocznicy soborowej deklaracji Nostra aetate

91 Nad listem biskupów polskich o stosunku do Żydów Pinchas Menachem Joskowicz, Stanisław Krajewski

99 Grzech antysemityzmu ks. Michał Czajkowski

104 Wiersze Anna Kister, Wojciech Kawiński

108 Ostatni z wielkich swojej generacji Artur Hutnikiewicz

112 Listy Matki Jana Lechonia do syna

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

109 Aresztowanie ks. Zygmunta Kaczyńskiego Andrzej Paczkowski

115 Walka z Kościołem 1958-1966 Antoni Dudek, Tomasz Marszałkowski

122 Walka z Kościołem 1958-1966 (cz. II) Antoni Dudek, Tomasz Marszałkowski

KONFRONTACJE

130 Kronika religijna

144 Biskup Haas a kryzys Kościoła w Szwajcarii Patrice Favre

NAD KSIĄŻKAMI

138 Spotkanie z Mackiewiczem Rafał Habielski

142 Legenda "Po prostu" Paweł Machcewicz

146 Nad pierwszym tomem Mickiewiczianów Zbigniew Sudolski

152 Noty. Książki nadesłane

FAKTY I KOMENTARZE

155 Porozumienie Centrum - pragmatyczna chadecja Inka Słodkowska

160 Z Europy mało znanej Ryszard Wasita

163 Wyjazdy i powroty Małgorzata i Bohdan Cywińscy

171 Jednego potrzeba
O tej, co miała siedmiu czartów

173 Zmarli

178 Zmiana miejsca Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

182 Księża polscy na Ukrainie Andrzej Dobrucki