Zima 2020, nr 4

Zamów

391

Maj 1991

Kościół a problemy społeczne dnia dzisiejszego

Nakład wyczerpany

Spis treści

Maj 1991

Kościół a problemy społeczne dnia dzisiejszego

3 Encyklika "Rerum novarum" a problemy społeczne dnia dzisiejszego Jean-Yves Calvez SJ

11 Czym jest dla mnie społeczne nauczanie Kościoła? (ankieta)

26 Polska teologia polityczna? Zbigniew Nosowski

34 Duszpasterstwa ludzi pracy - uboczny skutek stanu wojennego? Paweł Boryszewski

40 Kościół - państwo - szkoła ks. Władysław Piwowarski

49 Ubóstwo w Kościele ((rozważania teologiczne)) Józef Majewski

59 Bezrobotny - wybór czy konieczność? Iwona D. Bartczak

65 Człowiek w szpitalu Tadeusz Kobierzycki

77 Spotkałam szczęśliwych inwalidów Helena Balicka-Kozłowska

88 Ponowne odwiedziny Jana Pawła II w Portugalii Maria Danilewicz Zielińska

95 Teolog ukrzyżowanego Królestwa Chrystusa? ((w stulecie urodzin Charles'a Journeta)) ks. Łukasz Kamykowski

86 Dokumenty
List pasterski Episkopatu Polski z okazji 25 rocznicy soborowej deklaracji "Nostra aetate"

86 List pasterski Episkopatu Polski z okazji 25 rocznicy soborowej deklaracji Nostra aetate

91 Nad listem biskupów polskich o stosunku do Żydów Pinchas Menachem Joskowicz, Stanisław Krajewski

99 Grzech antysemityzmu ks. Michał Czajkowski

104 Wiersze Anna Kister, Wojciech Kawiński

108 Ostatni z wielkich swojej generacji Artur Hutnikiewicz

112 Listy Matki Jana Lechonia do syna

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

109 Aresztowanie ks. Zygmunta Kaczyńskiego Andrzej Paczkowski

115 Walka z Kościołem 1958-1966 Antoni Dudek, Tomasz Marszałkowski

122 Walka z Kościołem 1958-1966 (cz. II) Antoni Dudek, Tomasz Marszałkowski

KONFRONTACJE

130 Kronika religijna

144 Biskup Haas a kryzys Kościoła w Szwajcarii Patrice Favre

NAD KSIĄŻKAMI

138 Spotkanie z Mackiewiczem Rafał Habielski

142 Legenda "Po prostu" Paweł Machcewicz

146 Nad pierwszym tomem Mickiewiczianów Zbigniew Sudolski

152 Noty. Książki nadesłane

FAKTY I KOMENTARZE

155 Porozumienie Centrum - pragmatyczna chadecja Inka Słodkowska

160 Z Europy mało znanej Ryszard Wasita

163 Wyjazdy i powroty Małgorzata i Bohdan Cywińscy

171 Jednego potrzeba
O tej, co miała siedmiu czartów

173 Zmarli

178 Zmiana miejsca Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

182 Księża polscy na Ukrainie Andrzej Dobrucki

Prenumerata

Transmisja odbędzie się na stronie „Więzi” na Facebooku. Od rodziny nie można uciec nie tylko w czasie lockdownu. Dlaczego? I co zrobić, żeby chcieć do niej wracać i być w niej szczęśliwym? Jak różne systemy wartości i doświadczenia, wyniesione z domów rodzinnych, wpływają na funkcjonowanie rodziny i poszczególnych jej członków?

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.