rE-medium | Tygodnik Powszechny

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

387

Styczeń 1991

Jaki kapitalizm?

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 1991

Jaki kapitalizm?

3 Lekcja Stefan Frankiewicz

7 W kierunku gospodarki mieszanej Ryszard Bugaj, Tadeusz Kowalik

27 Społeczne siły przemian Radzisława Gortat, Piotr Marciniak

Polemiki

38 Brzytwa dla tonącego Stanisław Michalkiewicz

42 Czy Papież krytykuje kapitalizm? Zbigniew Nosowski

46 Pojednanie Piotr Madajczyk

49 Rozmowy w Moskwie Piotr Mitzner

64 Przedmurze Marek Pąkciński

69 Drogi i bezdroża polskiego ekumenizmu ks. Michał Czajkowski

74 Zdaniem laika:
Z notatnika starszego ekumenisty Turian

76 Świadomość religijna Janusza Korczaka Krystyna Starczewska

95 Ziemia Święta w Biłgoraju. O polskich aspektach twórczości Izaaka B.Singera Monika Adamczyk-Garbowska

108 Tienanmen; mówi Judasz Janusz St.Pasierb

110 Dziewczynka z zapałkami; Zarys budowy nocy Przemysław Godula

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

112 O projekcie reformy konstytucyjnej z lat okupacji Adam Jankiewicz

KONFRONTACJE

123 Droga ku jedności– rozmowa John Mutiso-Mbinda, Zbigniew Nosowski

128 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

134 Odnaleziony Wierzyński Artur Hutnikiewicz

138 Kuroń Andrzej Friszke

145 Polacy i ich państwo Włodzimierz Mędrzecki

148 Noty. Książki nadesłąne

FAKTY I KOMENTARZE

155 Słuchanie świeckich Michał Wojciechowski

161 Srebrny jubileusz "Concilium" ks. Alfons Skowronek

165 Zwycięstwo Wajdy Marek Pieczara

167 Duchowe pomniki Ewa Klinger

171 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Paplanina Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

176 Sprostowanie Andrzej Gierech

176 Apel Komitetu Budowy Krzyża Ks. Jerzego Popiełuszki