Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

379

Maj-Czerwiec 1990

Kościół w wolności

Nakład wyczerpany

Spis treści

Maj-Czerwiec 1990

Kościół w wolności

3 Kościół w epoce posttotalitarnej
dyskusja redakcyjna

29 Kościół w Polsce - punkt zwrotny Mirosława Grabowska

48 Rzeczpospolita Rodzinna
Reportaż ze Stalowej Woli Agnieszka Magdziak-Miszewska

55 Kryzys w Kościele kard. Franciszek Koenig

60 Nowa sytuacja prawna Kościołów
rozmowa ks. Józef Krukowski, "Więź"

73 Zdaniem laika
Taizé a sprawa polska Turian

77 Chrześcijanie Europy wobec wyzwań czasu Zbigniew Nosowski

93 Nowe ruchy społeczne w ZSRR - rok 1989 Maksim Mejer

99 Długa wyprawa Pepiczka w poszukiwaniu swej tożsamości Jossi Sarid

108 Chleb, który łamię • Czemu wiatr wschodni niesie mróz Dylan Thomas

110 Sposób na czytelnika
(O Tadeuszu Konwickim) Włodzimierz Jurasz

125 Knowania z Panem Antonim Jan Józef Lipski

131 Łobodowskiego wadzenie się z Bogiem Florian Śmieja

134 Wiersze Wojciech F. Złomek, Rafał Rodziewicz

138 Dojrzewanie uczuć Zbigniew Drela

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

146 Jestem w ogóle apolityczny...
rozmowa Mirosław Chojecki, Andrzej Paczkowski, Andrzej Friszke

KONFRONTACJE

163 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

168 Żałobne lata Andrzej Friszke

171 Polacy w Wielkiej Brytanii Rafał Habielski

174 "Nowy Świat" i "Raj utracony" Piotr Wróbel

179 Na mrozie Piotr Piaszczyński

183 Zoologia polityczna Janusz Węgiełek

186 Troska o cześć dla Maryi Józef Majewski

194 Noty, Nagrody

FAKTY I KOMENTARZE

197 Dekalog w dziesięciu odsłonach Irena Stopierzyńska

199 Jeden głos z powodu dwóch filmów Małgorzata Kitowska

202 Barbara Wachowicz Janusz St. Pasierb

204 "Labirynt" Anna Ślęczkowska

207 Jednego potrzeba
O powołaniu pierwszych apostołów Anna

209 Zmarli

215 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Odgrzebane okruchy życia Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

220 W Suchedniowie Krzysztof Kąkolewski

221 Jeszcze o Europie Środkowej Wacław Zajączkowski