Wiosna 2024, nr 1

Zamów

383

Wrzesień 1990

Niemcy a Polacy

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wrzesień 1990

Niemcy a Polacy

3 Uczestnictwo i dystans Stefan Frankiewicz

7 Na zakręcie
dyskusja o sytuacji politycznej w kraju Janusz Jankowiak, Ernest Skalski, Tomasz Wołek, Wiesław Władyka, Marek Zieliński

30 Polski konflikt Jerzy Wocial

41 Polskie imponderabilia
rozmowa Ryszard Kaczorowski, "Więź"

46 O zadaniach pojednania Andrzej Gierech

65 Niemcy i Polacy w zjednoczonej Europie Andrzej Friszke

71 Niemcy i Polacy na Śląsku, czyli w Europie Marek Żmijewski

80 Niemiecka jedność a wolność i pokojowe współistnienie w Europie Karsten D. Voigt

87 Niemcy Polska Europa Leszek Żyliński

90 Zaczęło się od jednej osoby...
rozmowa Georg Ziegler, Rafał Wierzchosławski

98 Wiersze Ryszard Częstochowski, Zygmunt Koch, Larysa Mitznerowa

102 Kilka uwag o Kościele i polityce Juliusz Eska

106 Zdaniem laika
Otwarcie Turian

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

112 "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie..." Piotr Madajczyk

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

125 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

132 Pruszyński redivivus Rafał Habielski

137 "Spieszmy się kochać" ks. Michał Czajkowski

141 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

143 Polacy w Chicago Agnieszka Magdziak-Miszewska

145 Dialog w cieniu trudnej historii Zbigniew Nosowski

149 Wokół ekspresji i cierpienia Wojciech Skrodzki

152 Od Zawidowa do Gardzienic Tomasz Buchholtz, Zbigniew W. Rykowski

158 Jednego potrzeba
O znalezieniu Pana Jezusa w świątyni Anna

160 Zmarli

163 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Miało być o czym innym Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

168 Śp. Jan Zarański Anna Zarańska