Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

381

Lipiec-Sierpień 1990

Pytanie o Rosję

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec-Sierpień 1990

Pytanie o Rosję

3 W drugą stronę
(rzecz o postkomunistycznym kapitalizmie) Janusz Jankowiak

11 W oczekiwaniu klasy średniej Henryk Domański

19 Sejm widziany z ukosa Teresa Bogucka

27 Czego oczekuję od Synodu? Stanisława Grabska, ks. Mieczysław Nowak, Zbigniew Nosowski

43 Adam Stanowski we wspomnieniach przyjaciół Juliusz Eska, Wojciech Smoliński, Zdzisław Szpakowski

52 Polacy patrzą na Wschód Agnieszka Magdziak-Miszewska

58 Przestrzeń lęku: rzecz o Rosji Jerzy Wocial

67 Przebudowa gospodarcza a świadomość społeczna Władimir Golik

76 „Nowy człowiek” albo dwieście lat jednej iluzji Lew Owrucki

84 Cerkiew i ludzie
rozmowa Aleksander Nieżny, Marek Zieliński

99 Co Papież powiedział Czechom i Słowakom Zbigniew Nosowski

109 Zdaniem laika
Lekcja czeskiego Turian

114 Robi Singer György Dalos

128 Wiersze Anna Frajlich

129 Znaki szczególne
rozmowa Jan Chodakowski, Andrzej Friszke

136 Pielgrzym i szyderca Tadeusz Witkowski

142 Wiersze Emil Biela

143 Mustafa Ogły Zofia Jeżewska

154 Wiersze Leszek Jaraczewski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

155 Czy lord d'Abernon miał rację
Notatki w 70-lecie bitwy warszawskiej Jerzy Marek Nowakowski

161 Polityka polska wobec ruchu białoruskiego 1918-1922 Krystyna Gomółka

KONFRONTACJE

171 Religijność amerykańska Tadeusz Dębski

183 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

190 Nowa synteza historii Kościoła ks. Daniel Olszewski

203 Zamordowanie profesorów lwowskich Artur Leinwand

206 Szkło Janusz Węgiełek

209 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

216 Nowe wino i stare bukłaki Zbigniew Nosowski

218 W Moskwie, Smoleńsku i Katyniu Andrzej Friszke

222 Śmierć stanowczo przedwczesna (o Klemensie Szaniawskim) Andrzej Siemianowski

223 Zustriczi, czyli zaproszenie do spotkania Grzegorz Polak

225 Pobożności polskiej portret własny Paweł Zawadzki

228 Jednego potrzeba
Przypowieść o dwu różnych fundamentach Anna

230 Zmarli

234 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Dziwny maj 1990 Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

239 Poprawki do „Chińskich szat” Michał Horoszewicz

240 List skromnych katechetów Michał Wojciechowski