Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

373

Listopad-Grudzień 1989

Polska, Węgry, ZSRR

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad-Grudzień 1989

Polska, Węgry, ZSRR

5 Powrót nuncjusza Stefan Frankiewicz

7 Czas wielkiej próby– dyskusja redakcyjna

33 Sybolika Krzyżowej Wojciech Wieczorek

37 Perspektywy pluralizmu w społeczeństwie radzieckim - rozmyślania socjologów o reformach politycznych L.G. Byzow, L.A. Gordon, I.E. Mintusow

48 Patrząc na Europę Środkową – rozmowa z François Fejtö Andrzej Friszke, Bogumił Luft

59 Dziennik węgierski 1956 Wiktor Woroszylski

112 Trzy siostry. Europa Środkowa w chrześcijańskim świecie László Cs. Szabó

126 Tło znajomych pojęć Sándor Csoori

130 Noli Tangere! • I nikt nie... • Czternaście wersów kwietniowych • Z dziennika chłopca Przeł. Teresa Worowska Gáspár Nagy

134 Kościół węgierski – rozmowa z Józefem Puciłkowskim OP Ryszard Bongowski

142 Zdaniem laika: Rozmyślania na placu Zamkowym Turian

145 Przyczynek do rozważań o naszej tolerancji Marek Ziółkowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

155 Wspomnienie o PPN Zdzisław Najder

KONFRONTACJE

166 Przegląd zagraniczny Teresa Kozak, Agnieszka Miszewska

NAD KSIĄŻKAMI

174 Porozmawiajmy o Stalinie Andrzej Friszke

180 Ludzie z charakterem Barbara Riss

183 Groteskowe ptaszysko Tomasz Sobeczko

185 Dzbanek z łabędziami Janusz Węgiełek

188 Nagrody

FAKTY I KOMENTARZE

189 W poszukiwaniu właściciela Iwona D. Bartczak

192 Czy zmierzch zainteresowania prawami człowieka? Zbigniew W. Rykowski

194 Dialogu ciąg dalszy Zbigniew Nosowski

197 W Biurze Wyborczym "Solidarności" W. M. RZ.

201 Zmarli

Listy do redakcji

207 Jerzy Rudnicki, Jerzy A. Marszałkowicz