Wiosna 2024, nr 1

Zamów

369

Lipiec-Sierpień 1989

Między Rosją a Niemcami(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec-Sierpień 1989

Między Rosją a Niemcami
(i inne...)

3 Ciężar odzyskanych wartości Jerzy Wocial

14 Czy bać się sąsiadów? Między Rosją i Niemcami Kazimierz Wóycicki

20 Wyzwania nowej sytuacji międzynarodowej Polski Artur Hajnicz

24 Podróż do innych światów- reportaż z ZSRR Agnieszka Magdziak-Miszewska

34 Myśliciel na pograniczu kultur Marek Pąkciński

38 *** (Mruczałam polskie słowa...) • *** (Przyszli...) • *** (Młody Kazach...) - Przeł. Jerzy Litwiniuk Natalia Astafiewa

41 Kto uzdrowi służbę zdrowia? – dyskusja redakcyjna

62 Zdaniem laika: Prawo człowieka Turian

65 Powołanie do ryzyka– rozmowa o. Andrzej Madej OMI, Marek Zieliński

73 W seminarium Ryszard Bongowski, Józef Puciłkowski OP

79 List Biskupa płockiego do swoich kapłanów

85 Wiersze Katarzyna Urszula Pachulska, Tomasz Soldenhoff, Marek Chorabik

88 Świat jako niewola i wyobrażenie Włodzimierz Jurasz

100 O nadużyciach intelektu Barbara Skarga

109 Wolny kraj Aleksander Sołżenicyn

128 Czy teoria ewolucji naprawdę Andrzej Paszewski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

138 Czym był KOR Jan Józef Lipski

152 Narodowa Demokracja a polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej Piotr Wandycz

KONFRONTACJE

169 Czas rozrachunków, czas przewidywań- korespondencja z USA Tadeusz Dębski

178 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

185 Świat podwójny Tomasz Łubieński

187 Pierwsza nieboska komedia ks. Jan Sochoń

192 Rozumieć Biblię ks. Waldemar Chrostowski

195 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

196 Rosjanie i my Agnieszka Magdziak-Miszewska

198 Stowarzyszenia i kluby A.D. 1989 Maciej Radziwiłł

202 Religijność Polaków Zbigniew Nosowski

206 Spotkanie w Madrasie Beata Morstin

212 Odpowiedzialność człowieka teatru Małgorzata Sugiera

216 Festiwal Teatru Starego Violetta Polak

218 Coraz krótsza pamięć Małgorzata Kitowska

220 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Kultura, "Kultura"... Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

224 Bogusław Chrabota