Wiosna 2024, nr 1

Zamów

368

Czerwiec 1989

Odbudowa szkoły(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Czerwiec 1989

Odbudowa szkoły
(i inne...)

3 System gospodarki stalinowskiej Ryszard Bugaj

25 Odbudowa Szkoły Iwona D. Bartczak

32 Szkolnictwo prywatne we Francji Anna Sawisz

46 Sny św. Franciszka Leszek Pułka

47 "Ja się tam urodziłem i tam wychowałem" - wspomnienie o Józefie Lichtenie Stefan Frankiewicz

55 Biblijna trylogia Stryjkowskiego Józef Lichten

63 Zdaniem laika: Thurian, czyli dialog wewnętrzny Turian

67 Aniela Urbanowicz (1899-1988) s. Joanna Losow

72 Wizyta Tomasz Łubieński

Polemiki

73 Między rzeczywistością a legendą ks. Zygmunt Zieliński

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

91 Sprawa katyńska Marian Kukiel

KONFRONTACJE

107 Syn większej Austrii Erhard Busek

112 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

118 Krytyk i mity Jerzy Madejski

125 Świadomość potoczna, potok świadomości Włodzimierz Jurasz

128 Kraj utracony Andrzej Friszke

133 Nagrody

134 Książki nadesłane

FAKTY I KOMENTARZE

135 Po prostu stalinizm Zbigniew W.Rykowski

138 Ideologia i "Solidarność" Maciej Radziwiłł

142 Śląski Ruch Ekologiczny Krzysztof Pióro

143 Trzeba zrobić ten krok Grzegorz Kulczykowski

147 O potrzebie filozofii Dariusz Syska

150 Dziedzictwo kulturowe Rusi Kijowskiej Aleksandra Hnatiuk

154 Świeccy- kłopot czy szansa? Iwona Łoźna

158 Zmarli

162 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Książka zażaleń Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

167 Antoni Pospieszalski