Więź, lato 2022

Lato 2022, nr 2

Zamów

367

Maj 1989

Wiosna „Solidarności”?(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Maj 1989

Wiosna „Solidarności”?
(i inne...)

3 Po "okrągłym stole": Przełom? Wojciech Arkuszewski

7 Wiosna Solidarności? Anna Błaszkiewicz, Zbigniew W.Rykowski, Piotr Szwajcer, Jerzy Wertenstein-Żuławski

18 Niezależne samorządy pracownicze Szymon Jakubowicz

38 Czy zmiana formacji? Jadwiga Staniszkis

50 Kościół katolicki w Czechosłowacji wobec wydarzeń 1968 roku Andrzej Grajewski

61 Wiersz o świętej Barbarze - przeł. Wiktor Woroszylski Sergiusz Awierincew

64 O Wielkim Księstwie Bałaku Andrzeja Chciuka Bolesław Hadaczek

75 Blaski wygnania Paweł Berłowski

88 Hymn do Pana - przeł. Jacek Bocheński Św. Kolumba

92 Królewskość Maryi i wiernych Zbigniew Nosowski

99 Pieśń o obalonych tronach Dietrich Bonhoeffer

100 Zdaniem laika: Wszechmacierzyństwo Turian

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

104 Milenium 1966 Jerzy Eisler

KONFRONTACJE

113 Prawo i sumienie– rozmowa z przewodniczącym Rady ds. Religii przy Radzie Ministrów ZSRR K.M. Charczewem K. M. Charczew, Aleksander Nieżnyj

122 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

129 Literatura i spotkanie Jan Prokop

132 Poeta leczy rany Marek Klecel

136 Religia i nauka Andrzej Paszewski

140 Noty

142 Nagrody

FAKTY I KOMENTARZE

144 Dotknięcie Wilna Maciej Radziwiłł

150 Lwów Małgorzata Biernacka

151 Gdańsk- liberalna alternatywa Donald Tusk

154 "Okrągły stół" młodego pokolenia Wojciech Rzewuski

156 "Inny świat" na scenie Andrzej W. Pawluczuk

159 Zmarli

165 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Byli goście Wiktor Woroszylski

Prenumerata

W dniach, kiedy o Ukrainie dyskutować będą politycy zebrani na spotkaniu Rady Europejskiej, zapraszamy na rozmowę o europejskich aspiracjach Ukrainy. Wezmą w niej udział: Bogumiła Berdychowska i Grzegorz Pac. Transmisja na FB Więź w piątek 24 czerwca br. o godz. 20.00.

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury