Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

361

Listopad-Grudzień 1988

Kultura polityczna Polaków(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad-Grudzień 1988

Kultura polityczna Polaków
(i inne...)

3 Co uważam dziś za najważniejsze w rozwoju kultury politycznej Polaków? (ankieta) Grzegorz Białkowski, Czesław Bielecki, Kazimierz Dziewanowski, Aleksander Hall, Jerzy Jedlicki

26 Oficjalna dyskusja o Polsce (krótki bilans) Wojciech Arkuszewski

35 Listopad 1918. Refleksje z perspektywy 70-lecia Andrzej Ajnenkiel

42 Dokumenty: Przemówienie Józefa Piłsudskiego na otwarcie Sejmu Ustawodawczego 10 II 1919r. ; Deklaracja o złożeniu Urzędu Tymczasowego Naczelnika Państwa 20 II 1919r.

46 Przed i po 11 listopada Zdzisław J. Winnicki

64 Powstanie styczniowe a przełom kulturowy połowy wieku Janusz Maciejewski

78 Piłsudski Jan Lechoń

80 Poezja polska na progu niepodległości Artur Hutnikiewicz

95 Z problematyki stanu nadzwyczajnego w prawie konstytucyjnym Jerzy Stembrowicz

114 Pasją życia - książka- rozmowa Maria Danilewicz Zielińska, Paweł Kądziela

134 Koń atamana Łobody; Do ojca; Genezis z ducha (fragment); Dumy wołyńskie; Słowo o koniach (fragment); Hellada scytyjska; Pamięci Sulamity (fragmenty) Józef Łobodowski

141 Hellada Scytyjska. Ukraina w poezji Józefa Łobodowskiego. Jadwiga Sawicka

155 Zdaniem laika: Czy Kościół polski potrzebuje odnowy? Turian

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

159 W Mińsku i Rydze Stanisław Grabski

KONFRONTACJE

177 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

185 Litwini w Polsce Odrodzonej Maciej Koźmiński

191 "Ostatni raport" Józefa Becka Marek Kazimierz Kamiński

197 Endecja a katolicyzm Janusz Gaworski

202 Oko Janusz Węgiełek

205 Noty

208 Książki nadesłane

FAKTY I KOMENTARZE

210 Zakazane piosenki Marek Pieczara

213 Polskie więzienia Jarosław Śleszyński

217 Drugie życie za murem Maciej Radziwiłł

222 Nie tylko reforma Zbigniew W. Rykowski

225 Żydzi i chrześcijanie w dialogu Zbigniew Nosowski

230 Młodość Kodnia Marek Zieliński

233 Sesja o Herlingu-Grudzińskim Andrzej W. Pawluczuk

238 Zmarli

247 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Zrobić coś dla nich Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

251 Jan Czerkasiuk, Krystyna Kowalik