Wiosna 2024, nr 1

Zamów

360

Październik 1988

W dziesięciolecie pontyfikatu(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik 1988

W dziesięciolecie pontyfikatu
(i inne...)

6 Kaplica, stół i plac. Refleksje w dziesięciolecie pontyfikatu. Jorge Valls, Jan Kułakowski, Jean Vanier, Fernando Moreno, Hansjakob Stehle, Armand Pirard

32 Druga encyklika o rozwoju ludów Juliusz Eska

47 Zdaniem laika: "Kto nie jest przeciw nam..." Turian

48 "Cywilizacja miłości" a ideał demokratyczny Lech Mażewski

65 Prawo koalicji Marek A. Nowicki

69 Budować mosty między Wschodem i Zachodem Bp Herbert Bednorz

75 Stawanie na głowie Jan Turnau

80 Wiara; Budka telefoniczna; *** (My, teorie) Robert Swaczyński

82 Ludzie starzy a inne pokolenia Helena Balicka-Kozłowska

92 Wybór pani Zofii Iwona D. Bartczak

99 Próba generalna; Kulig; Gramatyka Piotr Mitzner

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

102 Problem Związku Polsko-Czechosłowackiego Tadeusz Kisielewski

104 Rozmowa z Edwardem Raczyńskim Tadeusz Kisielewski

110 Rumuńska Partia Narodowo-Chłopska Josif Toma Popescu

KONFRONTACJE

123 Arcybiskup Lefebvre a wiara katolicka oprac. Krystyna Łoś

NAD KSIĄŻKAMI

128 O żmutowych nitkach Adam Poprawa

132 Książka dziwna i wspaniała Janina Zakrzewska

135 Grzechy noosfery Jerzy Strojnowski

138 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

141 Przed kryzysem Iwona D. Bartczak

144 Spotkanie na Jasnej Górze Agnieszka Magdziak-Miszewska

147 Ku autentycznej duchowości maryjnej Zbigniew Nosowski

152 Cmentarz (Adamowi S.) Jerzy Wocial

156 Zmarli

163 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Exodus Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

166 Adam Plekan, Zbigniew Kullas