Wiosna 2024, nr 1

Zamów

359

Wrzesień 1988

Jaka przyszłość naszej Polski?(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wrzesień 1988

Jaka przyszłość naszej Polski?
(i inne...)

3 Wiersze współczesnych poetów czeskich. Przeł. Katarzyna Boruń i Andrzej S. Jagodziński Jan Vladislav, Jiři Kolař, Vladimir Vokolek, Ivan Diviš

18 Kartka z zapisków Tadeusz Mazowiecki

20 Zdaniem laika: Hus, czyli braterstwo Turian

22 Jak być katolikiem prawowiernym, ekumenicznym i angażującym się na rzecz wyzwolenia społecznego Jacek Salij OP

26 Jaka przyszłość naszej Polski? Andrzej Friszke

40 Reforma, liberalizacja, demokratyzacja Wojciech Arkuszewski, Sergiusz Kowalski, Kazimierz Wóycicki

50 Co z pieniądzem da się zrobić? Paweł H. Dembiński

60 Kochane pieniążki Iwona D. Bartczak

69 Maurras, Action Française i Watykan Jerzy Eisler

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

93 Jeden miesiąc w życiu Eugeniusz Bondarczuk

KONFRONTACJE

103 Kościoły chrześcijańskie i religijność w RFN dziś Walter Lorang

107 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

115 "Domy powstają nad zgromadzonymi ludźmi" ks. Michał Czajkowski

119 Baron Frankenstein Włodzimierz Paźniewski

123 Noty

127 Nagrody

FAKTY I KOMENTARZE

128 Socjologia schyłku Zbigniew W. Rykowski

131 IV Tydzień Społeczny u "Dominika" Inka Słodkowska

136 Sobór nad Wisłą: próba bilansu Jan Turnau

138 Kto się boi szkoły? Grzegorz Kulczykowski

141 Yakala Z. W. R.

143 Dni Hinduistyczne w Pieniężnie Leszek Niewdana SVD

145 Zakopane, w kwietniu... Małgorzata Biernacka

147 Kto wspominasz dawne chwile... Małgorzata Sugiera

152 Zmarli

159 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Wyobraźnia Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

163 Adam Podgórecki, Aleksander Matejko, zarząd Towrzystwa Gospodarczego, Alicja Grześkowiak