Lato 2024, nr 2

Zamów

355

Maj 1988

Pisarze i poeci rosyjscy(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Maj 1988

Pisarze i poeci rosyjscy
(i inne...)

3 "Ku wieczności wyciągam dłonie..." Andrzej Drawicz

13 ***(Zamiast dzikiego zwierzęcia); Bóg na wsi; Ze smutkiem i czułością; 1 września; Divertimento litewskie; W krainie jezior; 24 grudnia 1971 roku; Listy z czasów dynastii Ming; Wiersze w kampanii zimowej 1980 roku; Przepływają obłoki...< Josif Brodski

24 Dziedzictwo i wydziedziczenie Katarzyna Krzyżewska

30 Czytelnik jednej książki- przeł. Andrzej Drawicz; Ostatni list- przeł. Anna Goreniowa i Andrzej Goreń Nadieżda Mandelsztam

38 Nad listami Cwietajewej Stanisław Misakowski

41 Na obraz i podobieństwo...; Noworoczna fantasmagoria- przeł. Michał B. Jagiełło Aleksander Galicz

44 Opisanie "Hamleta" Agnieszka Magdziak-Miszewska

55 Ballada o dzieciństwie; Wiosna; Polowanie ze śmigłowców; Droga; Antysemici; Maski; Mój czarny człowiek; Nie ma mnie...; Dziennik podróżny, cz. II i III- przeł. Michał B. Jagiełło Włodzimierz Wysocki

69 Co powiedzieć wronie?- przeł. Natalia Woroszylska Walentin Rasputin

84 ***(Nikt takiej nocy nie wybiera)- przeł. Dorota Wiechno Iwan Żdanow

84 Wdowa- przeł. Dorota Wiechno Jurij Poljakow

85 Tańczący Dawid- przeł. Dorota Wiechno Helena Szwarc

86 ***(Powolna jesień)- przeł. Michał B. Jagiełło Nikołaj Triapkin

87 Miniatury filozoficzne- przeł. Agnieszka Magdziak-Miszewska Grigorij Pomieranc

90 Pokuta bez rozgrzeszenia Marek Pieczara

95 Seweryn Pollak (1907-1987) Andrzej Braun

98 Zdaniem laika: /Czy ekumenizm jest zabobonem? Turian

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

100 W podziemnych agencjach okupacyjnego Krakowa Aniela Uziembło

KONFRONTACJE

107 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

112 Dzieło nienapisane Wojciech Kaliszewski

116 Jak to się robi w Ameryce? Włodzimierz Jurasz

120 Matka Boska w sztuce Przemysław Mrozowski

125 Noty

127 Książki nadesłane

FAKTY I KOMENTARZE

129 Białe plamy w naszej historii Andrzej Friszke

135 Polscy uchodźcy w Rzymie Tadeusz Konopka

138 Rossa, Łyczaków, Powązki Jerzy Grzybowski

142 Pamięci ks. Grzegorza Peradze Tadeusz Wyszomirski

144 Rozbrajanie Bułhakowa Agata Tuszyńska

147 Zmarli

154 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Bukwy krążą po Europie Wiktor Woroszylski