Wiosna 2024, nr 1

Zamów

345

Lipiec-Sierpień 1987

Metafizyka agnostycyzmu.Kartki o Korczaku(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec-Sierpień 1987

Metafizyka agnostycyzmu.
Kartki o Korczaku
(i inne...)

3 Problem odmowy służby wojskowej na Soborze Watykańskim II Jacek Salij OP

12 Dać szansę wyobraźni Jan Kabicz

24 Dlaczego umieramy młodziej?
rozmowa Marek Okólski, Inka Słodkowska

34 Zdaniem laika
Laski Turian

36 Metafizyka agnostycyzmu ks. Pierre Bockel

45 Kartki o Korczaku Madzia Seliger-Markuze

65 Wiersze Madzia Seliger-Markuze

71 Chrystocentryzm Błażeja Pascala Andrzej Siemianowski

77 Eine kleine Jazzmusik Josef Škvorecky

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

90 Demokracja czechosłowacka 1918-1938 Marek Pernal

109 Pierwsza Republika a Druga Rzeczpospolita Piotr Wandycz

123 Prezydent Masaryk Léon Noël

KONFRONTACJE

135 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

143 Książka zbyt piękna Zbigniew Zielonka

148 Ludzie modlitwy Paweł Śpiewak

151 Historia organizacji konspiracyjnej Andrzej Friszke

157 Decydujący rok Grzegorz Mazur

161 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

168 Raport Nowaka Zbigniew W. Rykowski

174 Kilka uwag o Polakach w Rzymie Józef Lichten

177 Granice ingerencji Iwona D. Bartczak

179 Miejsce dla teologa świeckiego Iwona Łoźna

181 Bachowskie misterium Józef Smosarski

183 U Dąbrowskiej Agata Tuszyńska

188 Zmarli

197 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Wiosna w Konstancinie Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

200 Władysław Bartoszewski, Jadwiga Sawicka