Wiosna 2024, nr 1

Zamów

340

Luty-Marzec 1987

Rozmowy o polskim laikacie – oazy, charyzmatycy, neokatechumenat(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty-Marzec 1987

Rozmowy o polskim laikacie - oazy, charyzmatycy, neokatechumenat
(i inne...)

4 Laikat w Watykanie, na całym świecie i pod Wawelem
rozmowa Stefan Wilkanowicz, Jan Turnau

12 Apostolstwo laikatu - wariant polski Janina Słomińska

22 Oazy
rozmowa ks. Henryk Bolczyk, Paweł Wieczorek

30 Ruch charyzmatyczny
rozmowa ks. Bronisław Dembowski, Jan Turnau

39 Neokatechumenat
rozmowa Zofia i Bolesław Szatyńscy, Grzegorz Polak

44 Parafialna Rada Duszpasterska
rozmowa Jan Sławiński, Jan Turnau

48 Dokumenty: Komisja Episkopatu Polski do Spraw Apostolstwa Świeckich:
Wytyczne w sprawie Parafialnych Rad Duszpasterskich

54 Diakonia Kościoła Halina Bortnowska

62 Zdaniem laika
Czy laikat pomoże Turian

65 W pół drogi
Warunki do działań przedsiębiorczych Iwona D. Bartczak

73 Veni • Wolność • Makbet Bolesław Taborski

75 Kamieński na zesłaniu Krzysztof Kopczyński

83 Nauka widzenia Seweryn Pollak

101 Ideał • Dręczący sonet • Córka Jaira • Niemożliwe Innocenty Annienski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

104 Katolickie stowarzyszenia akademickie w Warszawie w latach 1939-1944 Paweł Przeciszewski

KONFRONTACJE

129 Kościół w Brazylii widziany z bliska
rozmowa Rub César Fernandes, Juliusz Eska, Janusz Gaworski, Andrzej Wielowieyski

140 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

146 Podwójna mistyfikacja Stanisław Kukurowski

150 Trzecia fala Krzysztof Kawalec

155 Siemianowski contra Siemianowski Andrzej Siemianowski

158 Smak Baki Łukasz Nicpan

161 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

168 Raport o polskiej ziemi I.A.S.

172 Cztery kawałki Paryża... Małgorzata Biernacka

173 Świątynie zastępcze M.B.

175 Zmarli

182 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Za oknem - śnieg Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

186 W sprawie Wysockiego Ziemowit Fedecki

187 W odpowiedzi Markowi J. Karpowi Jan Musiał

190 Jeszcze w sprawie Liskowa Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

191 W sprawie sesji Homo nasciturus Jerzy W. Gałkowski