Wiosna 2024, nr 1

Zamów

339

Styczeń 1987

Krajobraz przed trzecią wizytą(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 1987

Krajobraz przed trzecią wizytą
(i inne...)

3 Krajobraz przed trzecią wizytą Ireneusz Krzemiński

12 Homilie polskie Jacek Łukasiewicz

25 Wokół problemu tożsamości
Jan Paweł II we Francji południowo-wschodniej Bogumił Luft

38 Przed Kongresem Eucharystycznym

38 Eucharystia u pierwszych chrześcijan i dziś ks. Waldemar Chrostowski

45 Czym jest dla mnie Msza święta? ks. Michał Czajkowski, Cezary Gawryś, Jan Turnau

52 O encyklice J.E.

53 Nauczanie o Duchu Świętym Stanisława Grabska

61 Zdaniem laika
Ocean pokoju Turian

64 Oni Ewa Heise

65 Poza kres nocy Andrzej Szmidt

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

72 Wydział Informacji BIP Komendy Głównej ZWZ-AK Grzegorz Mazur

KONFRONTACJE

97 Religia w szkole: rozwiązanie amerykańskie Maciej Tański

107 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

115 W poszukiwaniu straconego mostu Roman Kubicki

119 Szkoła mówienia Dorota Siwicka

124 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

131 Socjologowie o Polakach Inka Słodkowska

135 Notatka z Rzymu Iwona D. Bartczak

138 Cegłów '86 Grzegorz Polak

140 Uczyć życia według błogosławieństw Hanna Święcicka

143 Ars sacra misera (est) Małgorzata Biernacka

145 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Rosyjskie lektury Wiktor Woroszylski