Wiosna 2024, nr 1

Zamów

336

Październik 1986

Problem nadziei – Jan Paweł II w Kolumbii(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik 1986

Problem nadziei – Jan Paweł II w Kolumbii
(i inne...)

3 Wyzwolenie Józef Tischner

12 Problem nadziei. Na marginesie wizyty Jana Pawła II w Kolumbii Bogumił Luft

43 Zdaniem laika: Religioznawstwo Turian

45 Kryzys polski w oczach ekonomistów Ryszard Bugaj, Tadeusz Kowalik

64 Ciekawość świata– rozmowa z doc. dr hab. Jackiem Kurczewskim Inka Słodkowska

74 Ojciec • Matka • Dom • ***(Jest takie miejsce) Lesław Falecki

77 Mała Safo... Stanisław Grochowiak

78 Lechoń zmęczony Jadwiga Sawicka

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

91 O polską granicę zachodnią. Aide-memoire Rządu RP z 1942r. Zdzisław Andrzej Derwiński

KONFRONTACJE

107 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

117 Ewangelie: historia i teologia Michał Wojciechowski

121 Doświadczanie siebie Krzysztof Jedliński

123 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

127 De Maria nunquam satis Grzegorz Polak

132 Nawiedzenie w Studzienicznej Cezary Gawryś

136 Grupa Laokoona i Krzyż J.T.

137 Indywidualność i wspólnota wiary Andrzej C. Leszczyński

139 Na kolejowym szlaku I.A.S.

144 Byłe W. Ks. Litewskie w literaturze Marek J. Karp

147 Jeszcze jeden "Tydzień" Dobrosław Wereszka

148 Biennale Małgorzata Biernacka

152 Sztuka Palmyry M.B.

154 Zmarli

165 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Profesor Wiktor Woroszylski