Jesień 2021, nr 3

Zamów

331

Maj-Czerwiec 1986

Przedsiębiorczość Polaków(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Maj-Czerwiec 1986

Przedsiębiorczość Polaków
(i inne...)

3 Przedsiębiorczość dziś- dyskusja w redakcji

26 Tryptyk o pozytywnych bohaterach Włodzimierz Kalicki

52 Bwana Dżiko- portret Wacława Micuty Leon Marszałek

62 Kontrola Jerzy Stembrowicz

71 Pozostawmy im wybór broni; Alarm; Gdzie się podziały Jarosław Broda

74 Platon i Izajasz Martin Buber

80 Czy Pan Jezus mieszał się do polityki? ks. Michał Czajkowski

90 Zdaniem laika: List otwarty do kaznodziei Turian

92 ***(Sierpień jak sierpem) • ***(Pudła drewniane) • ***(Jak tu spać) • ***(Asfalt zimny) • ***(Oto są) • ***(Ten błękit) Krystyna Konarska-Łosiowa

95 Czy mój Kościół żyje Eucharystią? ks. Roman M. Rogowski

106 Czy ksiądz nie powinien być...

107 Ludzie starsi- pomoc rodziny Helena Balicka-Kozłowska

117 "Nie wystrzelimy ich na księżyc" Joanna Siedlecka

126 ***(Nie zagojona) • To • Bóg Antoni Matuszkiewicz

127 Ks. Jerzy Wolff Wojciech Skrodzki

134 Zegar z ułanem Danuta Mostwin

Polemiki

166 Sagesse non plus Janina Zakrzewska

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

168 Józef Piłsudski o systemie parlamentarnym i sejmie II kadencji Andrzej Chojnowski

175 Paderewski w latach II wojny światowej Marian Marek Drozdowski

KONFRONTACJE

189 Wyznanie wiary Filipińczyków

190 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

197 Polityk i marzyciel Andrzej Chojnowski

203 Nowe książki o mniejszościach Marek J. Karp

212 Krzyczeć będę z trwogi ks. Michał Czajkowski

214 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

220 Prawda was wyzwoli Wojciech Wieczorek

224 "Znaki czasu" - nowy kwartalnik religijno-społeczny Paweł Kądziela

227 Kodeń '86 Jan Turnau

228 Kartka z Muszyny I.A.S.

230 Malarstwo Kazimierza Mikulskiego Małgorzata Biernacka

232 Motytwy pasyjne w sztuce Małgorzata Kitowska

237 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Starzeć się, żyć... Wiktor Woroszylski

Prenumerata

Na granicy polsko-białoruskiej od wielu tygodni koczują ludzie zakleszczeni pomiędzy Polską a Białorusią. Starzy, młodzi, kobiety, mężczyźni, dzieci – przemarznięci, wycieńczeni, chorzy i głodni. Parę dni temu warszawski Klub Inteligencji Katolickiej we współpracy z działającą na miejscu Grupą Granica uruchomił przy granicy stanu wyjątkowego Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK), w którym kilkudziesięciu wolontariuszy w odpowiedzi na […]

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury