Lato 2024, nr 2

Zamów

330

Kwiecień 1986

Dwadzieścia lat po Soborze(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1986

Dwadzieścia lat po Soborze
(i inne...)

3 Godzina próby

5 "Idźcie na cały świat" Bp Damian Zimoń

9 Dwadzieścia lat po Soborze. Chrześcijaństwo w kulturze dawniej i dziś- głosy w dyskusji Stefan Swieżawski, Stefan Sawicki, Tadeusz Mazowiecki, Janusz Ziółkowski, Andrzej Wielowieyski, Stanisława Grabska, Jerzy Grzybowski, ks. Bededykt Przeracki, Jadwiga Puzynina, Ryszard Kułakowski

33 Synod o Soborze Juliusz Eska

48 Agnieszka Stefan Frankiewicz

63 Zdolny uczeń Jezusa ks. Michał Czajkowski

66 Zagajenie wieczoru poświęconego Pismu Świętemu- przeł. Stefan Bergman Icchak Kacenelson

70 Zdaniem laika: Kisiel, czyli przysmak przedwojenny Turian

73 Grass i Niemcy Leszek Żyliński

79 ***(więc chcesz się skryć...); ***(moja radości...); ***(więc jestem tym rusztowaniem...); ***(na obiad były kartofle...) Krzysztof Szurmak

81 Nie; W hołdzie Miguelowi Angelowi Asturias- przeł. Florian Śmieja Jesús Lopez Pacheco

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

83 Wspomnienie o Zofii Kossak i FOP-ie Aldona Kimontt

91 Tuż przed zagładą- ze stosunków polsko-żydowskich na emigracji 1939-1943 Andrzej Friszke

KONFRONTACJE

101 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

111 Cztery książki Skaradzińskiego Stefan Bratkowski

118 Wiara w ikonę i niewiara w sztukę Małgorzata Biernacka

123 Wychowanie widziane inaczej Marek Kopyt

126 Wierny słowu Michał Boni

131 Bursa nierozpoznany Włodzimierz Jurasz

134 Noty

140 Książki nadesłane

FAKTY I KOMENTARZE

142 Pogranicze Włodzimierz Mokry

148 Kolejki- temat nieśmieszny I.A.S.

153 Dni Judaistyczne w Pieniężnie Grzegorz Polak

156 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Mechanizm Wiktor Woroszylski