Wiosna 2024, nr 1

Zamów

328

Luty-Marzec 1986

Ogrody barbarzyńców(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty-Marzec 1986

Ogrody barbarzyńców
(i inne...)

3 Ogrody barbarzyńców– rozmowa Marek Kwiatkowski, Włodzimierz Kalicki

20 Odrzucenie. Na marginesie festiwalu w Jarocinie Mirosław Pęczak

28 Obczyzna Inka Słodkowska

40 Próba fotografii Agnieszka Magdziak-Miszewska

50 Casus: Klemperer Paweł Śpiewak

56 ***(a jeśli zechcę iść bokiem); ***(nie proście mnie); ***(dlaczego płaczesz) Marta Kucharska

58 W podróży. Rozważania o eseju– rozmowa Andrzej Bernat, Tomasz Burek, Paweł Hertz, Włodzimierz Paźniewski, Janusz Sławiński

79 Listy Stempowskiego do Anny Kowalskiej podał do druku: Paweł Kądziela

90 Wieczorem 2 Tomasz Łubieński

91 Zabrali mi piec Ewa Berberyusz

105 ***(ciągle jesteś...)- przeł. Anna Rzymska Herbert J. Becher

106 Bajki chińskie Adam Podgórecki

109 Ludwik Zamenhof- życie i dzieło Józef Lichten

117 Zdaniem laika: Czytadło Turian

121 Mariawityzm - początki i rozwój ks. Daniel Olszewski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

133 Zwyciężaj zło dobrem. Arcybiskup Jerzy Matulewicz Tadeusz Górski MIC

145 Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich ks. Jerzy Walkusz

157 Polskie Gimnazjum w Balatonboglár Mieczysław Ostoja Mitkiewicz

KONFRONTACJE

171 Więziennictwo w krajach zachodnich Adam Mielczarek

177 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

182 Ziemiański rodowód Łukasz Kądziela

189 ONR Andrzej Friszke

195 Apoteoza normalności Włodzimierz Jurasz

200 Z notat Brata Seweryna Krzysztof Kopczyński

204 O bohaterstwie i bezinteresowności Maria Wiśniewska

208 Uwagi do wspomnień gen. Kuropieski Andrzej Krzysztof Kunert

211 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

216 Człowiek Barbara Polak

219 Przedszkole Iwona D. Bartczak

223 Piszę o tym ze wstydem Marek J. Karp

226 Muzułmanie w KIK-u G.P.

228 Tydzień ekumeniczny '86 Grzegorz Polak

232 Jubileusz Stanisława Misakowskiego Zbigniew Zielonka

236 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Berlin Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

240 Olga Drahonowska Zygmunt Pluciński

240 Poszukuję wiadomości Władysław Barański