Zima 2020, nr 4

Zamów

328

Luty-Marzec 1986

Ogrody barbarzyńców(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty-Marzec 1986

Ogrody barbarzyńców
(i inne...)

3 Ogrody barbarzyńców– rozmowa Marek Kwiatkowski, Włodzimierz Kalicki

20 Odrzucenie. Na marginesie festiwalu w Jarocinie Mirosław Pęczak

28 Obczyzna Inka Słodkowska

40 Próba fotografii Agnieszka Magdziak-Miszewska

50 Casus: Klemperer Paweł Śpiewak

56 ***(a jeśli zechcę iść bokiem); ***(nie proście mnie); ***(dlaczego płaczesz) Marta Kucharska

58 W podróży. Rozważania o eseju– rozmowa Andrzej Bernat, Tomasz Burek, Paweł Hertz, Włodzimierz Paźniewski, Janusz Sławiński

79 Listy Stempowskiego do Anny Kowalskiej podał do druku: Paweł Kądziela

90 Wieczorem 2 Tomasz Łubieński

91 Zabrali mi piec Ewa Berberyusz

105 ***(ciągle jesteś...)- przeł. Anna Rzymska Herbert J. Becher

106 Bajki chińskie Adam Podgórecki

109 Ludwik Zamenhof- życie i dzieło Józef Lichten

117 Zdaniem laika: Czytadło Turian

121 Mariawityzm - początki i rozwój ks. Daniel Olszewski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

133 Zwyciężaj zło dobrem. Arcybiskup Jerzy Matulewicz Tadeusz Górski MIC

145 Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich ks. Jerzy Walkusz

157 Polskie Gimnazjum w Balatonboglár Mieczysław Ostoja Mitkiewicz

KONFRONTACJE

171 Więziennictwo w krajach zachodnich Adam Mielczarek

177 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

182 Ziemiański rodowód Łukasz Kądziela

189 ONR Andrzej Friszke

195 Apoteoza normalności Włodzimierz Jurasz

200 Z notat Brata Seweryna Krzysztof Kopczyński

204 O bohaterstwie i bezinteresowności Maria Wiśniewska

208 Uwagi do wspomnień gen. Kuropieski Andrzej Krzysztof Kunert

211 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

216 Człowiek Barbara Polak

219 Przedszkole Iwona D. Bartczak

223 Piszę o tym ze wstydem Marek J. Karp

226 Muzułmanie w KIK-u G.P.

228 Tydzień ekumeniczny '86 Grzegorz Polak

232 Jubileusz Stanisława Misakowskiego Zbigniew Zielonka

236 Zapiski z niewiadomym opóźnieniem: Berlin Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

240 Olga Drahonowska Zygmunt Pluciński

240 Poszukuję wiadomości Władysław Barański

Prenumerata

Transmisja odbędzie się na stronie „Więzi” na Facebooku. Od rodziny nie można uciec nie tylko w czasie lockdownu. Dlaczego? I co zrobić, żeby chcieć do niej wracać i być w niej szczęśliwym? Jak różne systemy wartości i doświadczenia, wyniesione z domów rodzinnych, wpływają na funkcjonowanie rodziny i poszczególnych jej członków?

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.