Wiosna 2024, nr 1

Zamów

324

Październik-Grudzień 1985

Dobro wspólne(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik-Grudzień 1985

Dobro wspólne
(i inne...)

3 Vratislavia sacra
rozmowa kard. Henryk Gulbinowicz, "Więź"

12 Dylematy idei dobra wspólnego Jerzy Szacki

23 Rozmowa o dobru wspólnym Jan Tomasz Lipski

38 Dążenie do sensu pracy Sławomir Siwek

48 Dużo to czy mało Roman Tabisz

52 I co dalej? Włodzimierz Kalicki

62 Zagrożone dziedzictwo Krystyna Jagiełło

73 Ołtarz Mariacki Wita Stwosza Tadeusz Chrzanowski

81 Przewodnik • Numer jeden • Numer dwa Anka Kozłowska

83 Sens Antoni Pospieszalski

85 Zdaniem laika
Tyłem do ołtarza Turian

86 Kto nie miłuje brata swego... Józef Puciłowski OP

89 Czytanie mapy Maciej Zięba OP

105 Pożegnanie z diabłem? ks. Alfons Skowronek

114 Spór o istnienie szatana Jacek Salij OP

121 Tajemnica Kaina i Judasza Wacław Chryniewicz OMI

135 Dialog z ojczyzną Andrzej Stanisław Kowalczyk

146 Na Wyspie Zofia Romanowiczowa

155 Podróż bez powrotu Marek Zieliński

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

161 O Polskę nad Odrą i Bałtykiem

163 Polska a Warmia i Mazury po roku 1864 Janusz Jasiński

176 Koncepcje morskie Komendy Głównej ZWZ-AK i Delegatury Rządu RP na Kraj Bogdan Chrzanowski

184 Organizacja „Ojczyzna” w latach 1939-1945 Jan Jacek Nikisch

KONFRONTACJE

208 Przeciw duchowej schizofrenii Maciej Tański

213 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

221 Polityczny sens Elstery Łukasz Kądziela

227 Napoleon Anna Rosner

230 Laik z Londynu Jan Turnau

233 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

239 Dialog J.T.

241 Komu potrzebna jest architektura? Włodzimierz Kalicki

245 Zelów, czyli pojednanie Jerzy Dzierdziejewski

246 Muzułmanie u werbistów Imam Mahmud Taha Żuk

248 Polskie malarstwo za Oceanem M.K.