Wiosna 2024, nr 1

Zamów

321

Lipiec-Wrzesień 1985

Postconcilium – w dwudziestą rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec-Wrzesień 1985

Postconcilium - w dwudziestą rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II
(i inne...)

3 Nadzieja niezłomna
rozmowa kard. Jan Willebrands

9 Postconcilium
dyskusja redakcyjna

42 Karla Rahnera teologia wolności Stanisława Grabska

51 Instrukcja o teologii wyzwolenia Juliusz Eska

64 „Nie zapomnijcie!”
Wokół wizyty Jana Pawła II w Belgii Bogumił Luft

91 Zdaniem laika
Poczta brata Turiana Turian

94 Benedykt XV wobec tragedii ludzkiej w latach I wojny światowej Michał Horoszewicz

119 Dwa poglądy na koniec początku XIX-wiecznego Andrzej Jaszczuk

135 Noblesse n'oblige pas Ernest Skalski

142 *** (Z każdą sekundą) • Albert Schweitzer • Testament • Niezapominajki zapomniane • Odkąd to • Przebudzenie • *** (Bóg zabity w człowieku) Mieczysław Jastrun

146 Korespondencja Melchiora Wańkowicza i Stanisława Cata-Mackiewicza

157 Do Aleksandra Wata Wojciech Kaliszewski

158 zostawią nam • tak jak potrafię Włodzimierz Dulemba

160 Rozmowy o Polakach Henryk Domański, Krzysztof Jasiewicz, Inka Słodkowska

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

171 „Unia” Jerzy Braun

KONFRONTACJE

206 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

212 O generale Sikorskim Andrzej Friszke

218 Prof. Łowmiański o dawnej Litwie Marek J. Karp

222 Przecena Anna Nasiłowska

226 Krytyka otwarta Piotr Szewc

228 Notatka na marginesie Eigena Piotr Krasucki

231 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

236 18 konferencja podręcznikowa Włodzimierz Borodziej

239 Ta ziemia moim domem... Elżbieta Mamos

241 Szukajcie perły jedności Andrzej Madej OMI, Grzegorz Polak

244 Jakiej filozofii potrzeba współczesnej kulturze? Piotr Kieraciński

248 O prawie naturalnym Krzysztof Motyka

251 „Sztuka religijna dla domu” Małgorzata Biernacka