Wiosna 2024, nr 1

Zamów

315

Styczeń-Marzec 1985

Oświęcim – pamiętnik więźnia(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń-Marzec 1985

Oświęcim – pamiętnik więźnia
(i inne...)

5 Oświęcim - pamiętnik więźnia (Halina Krahelska), Posłowie: Władysław Bartoszewski

48 Znaki pojednania ks. Frank D. Stolt

52 Modlitwa Magdeburska

54 Skrzypce i flet • Ofiara Abrahama • Teatr w chmurach Jan Zahradniček

61 „Niech krew wyznawców i męczenników będzie ziarnem jedności” kard. Franciszek Macharski

65 Jedność chrześcijan jako dar dobroci Bożej bp Alfons Nosol

69 Dekret o ekumenizmie po dwudziestu latach

73 Ekumenizm w Polsce bp Władysław Miziołek

82 Rewolucyjny dekret ks. Stanisław Nagy SCJ

90 Kalendarium ekumeniczne Grzegorz Polak

97 Pokonać obcość Jerzy Grzybowski

104 Obrządek greckokatolicki w Polsce
rozmowa o. Jozefat Romanyk, "Więź"

110 Zdaniem laika
Siostry Turian

115 Z dziennika Artur Międzyrzecki

135 Kryzys fikcji, kryzys rzeczywistości Jakub Górski

143 Strach VI • Znamienne • Logereia • Naturalne granice • Komputeria trzeciej generacji Jerzy Zagórski

145 O Jerzym Zagórskim Seweryn Pollak

157 Trybunał Konstytucyjny - oczekiwania i możliwości Jerzy Stembrowicz

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

173 Katolickie organizacje młodzieży w latach 1904-1909 Marcin Przeciszewski

KONFRONTACJE

190 Dzień dzisiejszy i przyszłość religii w Europie
Editorial z „Civiltà Cattolica”

201 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

208 Jak ginęliśmy Andrzej Stanisław Kowalczyk

212 Parabola śmierci wewnętrznej Jacek Piasecki

216 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

223 BEM Grzegorz Polak

226 Biskupi Piotr Gach

230 Ekumenizm kartograficzny Jan Turnau

231 Gandhi Barbara Polak

234 Iloraz serca Jan Turnau

236 Magazyn dla niewidomych Dariusz Fikus

238 Bydgoskie tygodnie kultury chrześcijańskiej Stefan Pastuszewski

242 Bez ironii Bożena Kulczyńska

244 Tylko trochę szarego dymu Małgorzata Biernacka

246 Obrazy świata z piramidą Wojciech Skrodzki

249 Ciąg dalszy kina moralnego niepokoju I.A.S.

251 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Luty, marzec Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

254 Tu mówi Londyn Stanisław Markowski

255 Iłłakowiczówna Przemysław Bystrzycki

256 W sprawie uczczenia pamięci gen. Stefana Roweckiego Andrzej Wernic

256 Archiwum Hanny Malewskiej Andrzej Sulikowskiej